La lluita cobra el canvi climàtic requereix que les ciutats accelerin el procés de descarbonització. És l’àmbit de la mobilitat, per exemple, però també del consum dels edificis o la gestió urbana. Per a això, no obstant, cal preparar-se, i és el que busca Endesa a Barcelona amb el seu Pla de Ciutat 2022, presentat recentment. La companyia busca així fer un pas més per remodelar i confeccionar la xarxa elèctrica a fi de reforçar el subministrament als 10 districtes i deixar les infraestructures preparades per impulsar l’electrificació de la demanda.

El pla, consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona, té una inversió de 47,6 milions –superior a la de l’any passat–, que la companyia aporta íntegrament. Un pressupost dirigit a millorar la qualitat del subministrament que contempla la construcció, renovació i manteniment de les infraestructures elèctriques d’alta, mitjana i baixa tensió. La finalitat és que la xarxa elèctrica de la ciutat estigui més reforçada, més mallada i, per tant, sigui més fiable i robusta, i incidir especialment en aquella que és més a prop del consum, la de baixa tensió.

A la construcció i renovació d’infraestructures elèctriques s’hi afegeix també el desplegament de plans de manteniment repartits per tots i cada un dels 10 districtes de la ciutat per assegurar la qualitat del servei.

Digitalització de la xarxa

Una de les novetats del nou Pla de Ciutat d’Endesa és que incrementa la seva ambició al dotar les infraestructures i instal·lacions dels últims avenços tecnològics per digitalitzar la xarxa elèctrica actual. Això permetrà guanyar en seguretat i fiabilitat. A més, l’aposta pel desenvolupament de les xarxes intel·ligents, també anomenades smart grids, és una de les prioritats de la companyia per poder gestionar els nous usos energètics.

L’automatització de la xarxa de mitjana tensió mitjançant la instal·lació de nous sistemes de telecontrol, així com la implementació del sistema LARS (Localització d’Avaries i Reposició del Subministrament) són claus en aquest procés de digitalització. Així mateix, la sensorització de centres de transformació de mitjana tensió permetrà obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica a temps real, per tenir un balanç d’energia i facilitar les actuacions en cas d’incidències.

La companyia treballa així per reforçar les instal·lacions per encarar la necessària electrificació de l’economia. I, d’aquesta manera, reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que desitja assolir la Unió Europea.