L’Ajuntament de l’Escala ha incrementat un 60% la partida d'ajudes al comerç per poder atendre la demanda.

S'han presentat 61 sol·licituds a alguna de les quatre línies de subvenció.

La partida que tenia prevista l'equip de govern s'ha incrementat en 14.700 euros (+61%) amb l’objectiu de poder assumir totes les peticions que compleixin amb les bases amb la quantia màxima prevista per a cadascuna d’elles.

Es tracta de subvencions per al foment i millora del sector comercial.

L'Ajuntament té línies d'ajuda per a la instal·lació de nova retolació de l’establiment comercial per adaptar-lo a la normativa vigent per a la qual s'han rebut 19 sol·licituds. S'atorga el 50% de les despeses amb un màxim de 500 euros, sempre que les obres de retolació s'adeqüin a les estipulades i marcades al pla comercial i contribueixin a l'objectiu de la millora estètica de la zona comercial.

La següent ajuda és per a ajuda a les mesures de seguretat, tancament i il·luminació de l’establiment comercial amb 19 sol·licituds; la tercera per a la reforma interior del local comercial amb tres sol·licituds; i la darrera per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis amb 14 sol·licituds.

La regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja ha explicat que "en el seu moment ja ens vam comprometre a ampliar la partida si era necessari i hem entès que valia la pena fer-ho per tal de poder assumir fins al màxim de subvenció que permet la convocatòria per a totes aquelles peticions que compleixen les bases, entenent que ajudar a millorar el nostre comerç té una repercussió clara en la imatge que dóna el nostre municipi".

Un cop s’hagi publicat l’ampliació de la partida assignada a aquesta convocatòria, que passarà a ser de 38.700 euros, es podrà fer la resolució provisional de les sol·licituds i tramitar el seu pagament.

Queda pendent la convocatòria de la Línia 1 del paquet de subvencions previstes, dedicada a la rehabilitació de façanes, la qual es farà durant aquest any.