Renda 2021

Renda 2021: El Govern publica l'ordre de mòduls de l'IRPF 2021 amb rebaixa fiscal a la pagesia

Aquesta reducció se suma a la del 20% en el rendiment net aprovada per a tot el sector agrari i s’estima en uns 1.093 milions d’euros

Un pagès llaurant un camp

Un pagès llaurant un camp / EP

Emporda.info

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’ordre de mòduls de l’IRPF 2021 amb una rebaixa fiscal que beneficia els 900.000 agricultors i ramaders que tributen pel règim de mòduls i s’estima en uns 1.093 milions d’euros. Aquesta ordre recull la proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), després de demanar els informes de les comunitats autònomes.

Aquesta reducció de mòduls se suma a la del 20% en el rendiment net aprovada per a tot el sector agrari al Reial decret llei 4/2022 de mesures per pal·liar els efectes de la sequera i l’increment dels costos de producció.

Les reduccions de mòduls aprovades en aquesta ordre es tradueixen en una disminució proporcional de la base imposable derivada dels rendiments de l’activitat agrària. Aquestes reduccions reflecteixen la pèrdua de rendibilitat derivada dels efectes negatius provocats per les adversitats climàtiques del 2021, com la borrasca Filomena del mes de gener, les gelades al mes de març i la manca de precipitacions al llarg de l’any.

L’ordre recull la reducció a escala estatal dels índexs de rendiment net de tots els sectors ramaders i de la vinya. A més, s’han aprovat un elevat nombre de reduccions en sectors específics per comunitats autònomes, províncies i municipis, entre les quals destaca l’aplicada per a la fruita seca en importants àrees productores.

A més, es redueix l’índex aplicable a les activitats ramaderes que alimentin el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tercers, sempre que aquests representin més del 50% de l’import total de l’alimentació animal.

S’estima que la reducció per aquest concepte pot assolir els 38 milions d’euros. L’índex únic per a tots els sectors ramaders serà de 0,50.

Igualment i de manera extraordinària per les dificultats de la situació, s’amplia en cinc punts la reducció del coeficient corrector per ús d’electricitat per al reg que s’ha aplicat en anys anteriors.