L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a les entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals que desenvolupen projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès social durant el 2022. S'hi destina un total de 489.083,84 euros.

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió social de la ciutat.
 • Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania
 • Promoure la igualtat
 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies
 • Fomentar la integració i la normalització de persones amb discapacitat
 • Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans
 • Ampliar l'oferta formativa de la ciutat fent possible la formació continuada
 • Promoure l'educació de qualitat com una eina per al progrés personal
 • Fomentar la participació i impulsar l'accés de la ciutadania a la cultura
 • Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes i les seves expectatives.

Es pot consultar tota la documentació necessària a http://ca.figueres.cat/la-ciutat/les-entitats/subvencions-per-a-entitats-figuerenques-any-2022-23416/