El Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC), adherit a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d’Acció Climàtica, liderarà un nou projecte europeu per donar suport a la creació de negocis verds i sostenibles al Mediterrani, amb l'objectiu de catalitzar els impactes econòmics, ambientals i socials de negocis verds i circulars a través del desenvolupament de capacitats dels ecosistemes de suport locals, nacionals i regionals. El projecte RESET (RESults Enabling Transitions: mapping, synthesising and mainstreaming sustainable, green and circular business support achievements in the MED region, for replication and policy-making) compta amb un finançament d'un milió d’euros, amb una contribució de la Unió Europea de 900.000 euros a través d'un programa de cooperació transfronterera ENI CBC MED.

El projecte tindrà dos anys de durada, durant els quals s'oferirà suport als ecosistemes empresarials i iniciatives de promoció de l'emprenedoria sostenible i circular, a través d’accions d'acompanyament, formació i assistència tècnica. Promourà igualment la creació de polítiques públiques amb una sèrie de mesures regionals per al desenvolupament de negocis verds i circulars.

A més, oferirà formacions per garantir que aquest coneixement sobre les millors pràctiques en la creació de negocis sostenibles arribi a les persones emprenedores.

D'altra banda, s'elaboraran documents estratègics per al desenvolupament de negocis sostenibles en l'àmbit regional i es crearà una comunitat virtual per reunir actors involucrats.

Finalment, un guardó mostrarà les iniciatives de més èxit i els negocis creats, en els quals RESET construirà el seu procés de capitalització.

Experiència i expertesa

L’SCP/RAC és responsable de la coordinació i implementació del projecte i gestionarà especialment les estratègies de suport a escala regional. Aquest projecte és fruit de molts anys d’experiència de l’SCP/RAC en el suport a models de negocis basats en la sostenibilitat i l’ecoinnovació. El centre de Barcelona és l’origen d’iniciatives pioneres a través de les quals s’ha ofert la prestació de serveis de formació, entrenament i assessorament, diàleg sobre polítiques, treball en xarxa i accés a finançament.

L’acceleració de la crisi climàtica a la Mediterrània ha posat de manifest la necessitat de la creació d’una economia verda i sostenible que funcioni per a tothom. La transició cap a una economia circular ofereix clares solucions i beneficis a escala social, econòmica i ambiental. El projecte RESET té un paper fonamental per trobar i codificar respostes i solucions vàlides per tots aquells actors que tenen com a objectiu fomentar la creació de nous models de negoci sostenible i circular.