L’Ajuntament de Figueres continua treballant en el Pla de Transició Energètica de la ciutat que preveu instal·lar plaques fotovoltaiques en els equipaments públics de la ciutat. Per a aquest 2022, ha previst la instal·lació de fotovoltaiques en set edificis municipals, un d’ells és a la coberta de l’escola Anicet de Pagès que es transformarà en una comunitat energètica per abastir la Marca de l’Ham. L’aprofitament de l’energia s’adreçarà tant al sector comercial, com a les persones en situació de vulnerabilitat, explica la regidora de Medi Ambient, Ester Marcos. L’Ajuntament camina cap a la millor eficiència energètica fent de les instal·lacions municipals espais de generació d’energia.

En aquest sentit, també té previst posar plaques fotovoltaiques a l’edifici de la depuradora i al Convent de Caputxins. Aquestes tres instal·lacions se sumen a les que ja hi ha previstes al Pous i Pagès que també serà d’ús compartit amb la creació d’una comunitat energètica per intentar resoldre la problemàtica dels constants talls de la xarxa elèctrica al Culubret. També es posaran panells elèctrics al centre de formació Ferran Sunyer, al centre cívic Joaquim Xirau i a la piscina municipal.

El consistori ha fet un estudi de totes les cobertes municipals que hi ha a la ciutat «per saber els consums que hi ha, què hi ha a l’entorn i veure si poden esdevenir altres comunitats energètiques. Si s’ha de fer una transició energètica, hem d’involucrar la ciutadania» apunta Marcos. «L’impuls de l’ajuntament vol anar cap al sector comercial, cap al sector privat i sobretot vers la pobresa energètica».

Instal·lacions en funcionament

L’Ajuntament té tres instal·lacions fotovoltaiques en funcionament: coberta de la plaça Catalunya, coberta de la biblioteca municipal Carles Fages de Climent i coberta de l’edifici dels serveis tècnics municipals. En el cas de la coberta de la plaça Catalunya, el que es genera d’electricitat es ven a la companyia elèctrica. «El preu de compra que et fa de l’energia una companyia elèctrica és una quarta part del que et costa comprar-la», per això volen que els beneficis puguin repercutir a la comunitat. Segons Marcos, «la manera de formar part d’aquesta comunitat energètica serà que els beneficiaris potencials s’acullin a mesures d’estalvi energètic dins el seu comerç, d’aquesta manera podran rebre energia de la coberta cada mes». En el cas de la plaça Catalunya, es beneficiaran especialment comerços i les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat energètica. «Cal tenir en compte que la coberta només pot donar subministrament a un radi de 500 metres a la rodona, per això és important que l’ajuntament n’impulsi d’altres en diferents zones de la ciutat».

La inversió total ascendeix a 677.608,82 euros i des de l’ajuntament s’ha sol·licitat una subvenció a l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) en el marc de la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. La subvenció es demana per als 7 projectes de cobertes fotovoltaiques en edificis municipals per valor de 407.361,15 euros. Es preveu executar les obres d’aquestes instal·lacions al llarg d’aquest any 2022.

La regidora Marcos destaca que «hem estat treballant a veure les mancances per actuar en els edificis on hi ha més consum». Fa dos anys es van posar plaques a la coberta de l’edifici de serveis urbans, on hi ha la Guàrdia urbana, «que presenta un alt consum. Amb els panells solars de la coberta, cobreix un 30% del subministrament de l’edifici i genera uns 30-35.000 euros d’electricitat a l’any. Amb la subvenció que vam rebre, la inversió quedarà amortitzada en 3 i 4 anys». Es van posar panells a la coberta de la biblioteca municipal «on és vital millorar el consum energètic» conclou Marcos.