El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat inicialment el pressupost per a l'exercici de l'any vinent que puja a un total de 33.531.347 euros, que presenta un decreixement del pressupost de l’exercici anterior (34,6 MEUR) a causa de la finalització dels projectes subvencionats pel FEDER i la reducció dels contractes de suport als municipis que finança el SOC. El pressupost va ser aprovat per unanimitat de tots els grups comarcals.

El capítol d’inversions contempla tot un seguit d’actuacions que venen derivades pel pressupost del 2021. En concret, l’any vinent es culminarà la construcció de la nova fase del Centre de Tractament de Residus (CTR) i el Centre de Protecció d’Animals així com el Programa d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) en l’àmbit de la pedra seca. Tot i que el pressupost no ho reflecteix, l’ens comarcal aspira a fer realitat un centre de producció d’energia fotovoltaica al CTR, finançat amb els fons europeus Next Generation, que permetrà autoabastir totes les instal·lacions. També es contempla incorporar al llarg del proper exercici el servei de gestió d’aigües residuals, transferit per l’ACA, i s’està treballat en un nou programa d’actuacions de promoció turística.

Com va alertar el vicepresident Josep Maria Bernils, en la seva explicació davant el ple del Consell, els pressupostos de la Generalitat condicionen actualment els de l’ens comarcal, ja que els contractes programa (amb els que funcionen àrees com Joventut i Benestar Social) no estan aprovats, tot i el compromís que tinguin la llum verda en les pòximes setmanes i que, en alguns apartats, s’espera que milloraran el finançament dels serveis.