Quins criteris s’han tingut en compte a l’hora de valorar i escollir la ubicació dels aerogeneradors?

El principal criteri a l’hora de seleccionar un emplaçament és l’existència de vent. També se segueixen criteris tècnics i reglats per a la preservació dels espais naturals i elements culturals protegits i es vetlla pel compliment de les distàncies a carreteres, vies del tren, línies elèctriques i nuclis urbans. Finalment l’orografia del terreny també incideix en la delimitació territorial perquè cal garantir l’accés per a la construcció i manteniment del parc.

Quan es parla de model de creació de valor compartit (CSV), què volen dir exactament?

 En la construcció, manteniment i operació de les plantes renovables s’aplica un model de creació de valor compartit (CSV), que integra les prioritats i necessitats de les comunitats locals amb projectes que inclouen mesures socials i ambientals i, alhora, impulsen la transició energètica. Per tant, la construcció d’aquest parc aniria molt més enllà de la producció d’energia neta, ja que els plans de sostenibilitat amb els que es treballa contemplen l’aplicació de l’economia circular entorn de la construcció i s’operaria amb les millors pràctiques i experiències que s’han après i aplicat en el desenvolupament de projectes similars en altres territoris.

Entén que hi hagi un moviment veïnal en aquesta part de la comarca que s’oposi a la manera com s’està desplegant l’arribada de parc generadors d’energies renovables?

 Sempre que es plantegen noves infraestructures es genera certa inquietud i sorgeixen moltes qüestions que és bo aclarir i poder explicar. En aquest sentit, la nostra voluntat és la d’anar de la mà del territori i creiem que és important compartir el projecte i fer sessions per resoldre dubtes i consultes que es puguin tenir. El parc renovable projectat comptaria amb 9 aerogeneradors que quedarien fora dels espais naturals protegits de la comarca i permetria generar el consum elèctric que tenen durant un any la meitat de llars de l’Alt Empordà. La disponibilitat de recurs eòlic a la zona permetria l’aportació d'energia neta al sistema energètic en una demarcació que només genera un 2% de l’energia que consumeix i on hi ha molt poca generació elèctrica a la comarca i cap parc eòlic a la província de Girona. La implantació d’un parc eòlic, a més, permet garantir i mantenir els usos actuals del territori a la vegada que es genera energia renovable.

Quines mesures han previst per a reduir l’impacte ambiental i paisatgístic d’aquestes instal·lacions?

El projecte contempla diferents estudis ambientals (avifauna i quiròpters) i patrimonials (arqueològics, paleontològics i arquitectònics), així com un estudi d’impacte i d’integració paisatgística. Arran dels estudis s’han implementat mesures per preservar la biodiversitat de l’entorn i fer compatible el parc amb la flora, la fauna i tots els elements patrimonials del voltant.

Així mateix, els aerogeneradors, s’han situat a la falda del massís i no a la cresta per millorar la seva integració al territori i ser menys visibles. A més, es preveu mesures paisatgístiques com l’ús de pintures amb colors apagats que facilitin la integració visual.

Com serà la infraestructura d’evacuació elèctrica fins a Figueres?

Hem buscat l’afectació mínima i en aquest sentit la línia elèctrica partirà des de l’emplaçament del parc eòlic i transcorrerà paral·lel al corredor d’infraestructures existent (autopista, AVE). L’entrada a la subestació de Figueres està prevista que sigui subterrània per respectar les zones urbanitzades del nucli urbà.