A finals d’agost, es van acabar els treballs d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la teulada de l’escola de Pau. La instal·lació està formada per 30 plaques que donen una potència de 12,3 kW. Amb això s’ha previst que es satisfaci fins al 51% de la demanda energètica de l’escola. Entre el 14 de setembre i fins al 15 d’octubre, la producció d’energia ha estat de 1.308 kWh, cosa que ha suposat un estalvi de 130 € per les finances municipals.

Ara la planta fotovoltaica es troba en procés de regularització, la qual cosa comportarà, entre d’altres, que l’energia excedentària que s’aboqui a la xarxa pugui ser compensada en el rebut. El propòsit de l’Ajuntament és que la instal·lació es registri com una comunitat energètica, en la qual de moment hi haurà l’escola i l’edifici de l’Ajuntament. «En faig una valoració positiva, pel que significa per la sensibilització dels més joves cap a les energies renovables», diu l’alcalde, Pere Maluquer, segons el qual «no és una actuació aïllada, sinó que forma part d’un ambiciós pla estratègic municipal».