El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'arrendaments de béns que pretén regular els contractes de lloguer "per construir un mercat més estable, segur i equitatiu".

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que aquesta futura llei s'incorporarà en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya i que permetrà que Catalunya tingui "una regulació íntegra i completa dels arrendaments de béns i les seves principals modalitats contractuals".

Amb aquesta iniciativa, l'executiu català preveu respondre a la manca d'arrendaments de residència habitual, a l'escassetat de lloguer social i incentivar que es posin immobles en el mercat de lloguer.

Així, el futur projecte de llei regula els contractes de lloguer d'habitatge habitual però també altres formes de lloguer, com els habitatges compartits, el lloguer d'habitacions, de segona residència o de temporada, a més de locals de negoci, d'arrendament de consum , el rènting i els espais de cotreball.

Plaja ha destacat que la memòria preliminar que s'ha aprovat aquest dimarts encara no concreta la durada dels contractes de lloguer que incorporarà la llei, però que aquesta legislació "establirà uns terminis de durada prou amplis per evitar la inseguretat de les parts" i que previsiblement seran més llargs que els actuals.

També inclourà un tracte diferencial en funció de si el propietari és una persona física o jurídica, i una regla que garanteixi l'equitat entre les parts quan l'inquilí es trobi en "una situació sobrevinguda", com ha passat amb els negocis que no han pogut pagar el lloguer del seu local durant la pandèmia.