Catalunya és un país amb una llarga tradició pesquera. La pesca és una forma de vida i una activitat del primer sector que durant dècades ha estat part de la història de les poblacions marineres. La vila de Roses, situada en una de les badies més espectaculars del món, té una llarga tradició pesquera que és part de la seva identitat com a població marinera de la Costa Brava. Al llarg d’aquests anys el sector pesquer rosinc, encapçalat per la Confraria de Pescadors de Roses, ha estat i és un dels pilars de l’economia del municipi i el rerepaís.

La pesca sempre ha estat una prioritat del Govern català que ha concentrat el seu esforç econòmic en convertir els ports pesquers en unes instal·lacions capdavanteres, competitives, integrades als seus teixits urbans i sostenibles ambientalment.

Els ports són la porta d’entrada i sortida de les relacions amb l’exterior. Des dels seus inicis, el port de Roses ha estat un port-refugi per la seva situació estratègica dins la badia. El segle XX, concretament l’any 1902, es va construir el primer dic d’abric. Després, es van construir l’escar (1932), el moll de les xarxaires (1949), el contradic (1969), i el moll de ribera (1981). Des d’aleshores, la infraestructura portuària s’ha anat adequant a les noves necessitats del sector pesquer.

Entre les adequacions que s’hi han fet, s’han renovat infraestructures i equipaments, s’ha potenciat la llotja de peix amb grades per als compradors i amb un circuit per als visitants. S’han instal·lat plaques solars al sostre de l’edifici per a l’autogestió energètica de la Confraria de Pescadors, així com noves xarxes de serveis amb tecnologia LED (Lighting-Emitting Diode – Diode emissor de llum) per estalviar energia. S’han renovat les esplanades per estendre les xarxes i els vials, i es continua fent una millora continua amb un únic objectiu: oferir un servei òptim al sector pesquer rosinc.

El port pesquer de Roses va lligat a un gran sector pesquer format per armadors, mariners, compradors, subhastadors, manipuladors de peix, xarxaires, personal administratiu..., i a una de les llotges més importants de Catalunya, tant per la importància de les seves captures i la qualitat del peix com per la seva aposta decidida amb la implementació de projectes per regenerar el peix. Aquest col·lectiu el dirigeix la Confraria de Pescadors de Roses, una confraria innovadora i capdavantera que aquest any celebra el seu centenari.

Hem de felicitar el Pòsit de Pescadors de Roses per la gran feina feta durant aquests cent anys i per la feina que de ben segur continuarà fent els pròxims cent anys, projectant el sector pesquer de Roses arreu del món.