L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha posat en marxa una campanya divulgativa per fomentar la recollida selectiva d’aparells elèctrics i electrònics. La iniciativa posa èmfasi en les compres en línia i, en aquest sentit, recorda als consumidors que tenen el dret a retornar els aparells elèctrics i electrònics que ja no utilitzen quan en compren de nous. Aquesta opció està disponible tant en els punts de venda físics com en les compres per internet, on el consumidor pot sol·licitar retornar l’aparell vell al repartidor en el moment que li entrega el nou.

La campanya s’inicia amb la vista posada en el Black Friday, moment de l’any en què augmenta «substancialment» el volum de vendes d’aquest tipus de productes amb importants descomptes. Segons les darreres dades disponibles, el 2019 es van recollir a Catalunya gairebé 45.000 tones de residus electrònics, el que correspon a 5,84 quilos per habitant.