El Consorci d'Aigües Costa Brava ha assumit la direcció dels sistemes de gestió. Un fet que ha estat possible després del relleu que s'ha produït en l'explotació i el manteniment del servei de sanejament de la xarxa, que ha passat de l'Empresa Mixta Aigües de la Costa Brava (EMACBSA) a les dues noves que se'n faran càrrec, a partir del nou concurs que s'ha creat. Aquest pas ha comportat, de retruc, que l'ens hagi adquirit la titularitat dels quatre certificats ISO que tenia fins ara EMACBSA, i que mantindrà amb independència de quina sigui l’empresa explotadora. Es tracta de l’ISO 9001 (gestió de la qualitat), l'ISO 14001 (la mediambiental), l'ISO 45001 (la de seguretat i salut en el treball) i l’ISO 50001 (relacionat amb l'energètica).

A partir d'ara, doncs, serà el Consorci qui avaluï periòdicament, mesurant els resultats obtinguts, definint objectius de progrés, posant en marxa plans de millora i controlant-ne l’execució i l’eficàcia, així com gestionant els riscos dels processos.El consorci està conformat per la Diputació de Girona i 47 ajuntaments del litoral i prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l'aigua, el sanejament d'aigua en alta (transport a l'estació depuradora d'aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l'abastament d'aigua en alta -captació, transport i potabilització de l'aigua- per subministrar-la a més d'un milió de persones a l'estiu, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).