Els mesos de juny, juliol i agost de 2021, la demarcació de Girona ha rebut 3,18 milions de turistes, un 71,8 % més que l’estiu de 2020, que han generat prop d’11 milions de pernoctacions en els establiments de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i això ha suposat un increment del 64 % respecte de l’estiu de 2020.

Per mercats, el turisme català s’erigeix com el primer mercat turístic per a les destinacions de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i continua en creixement. El mercat estatal és a prop de recuperar els valors anteriors a la pandèmia i, pel que fa al mercat internacional, encara es troba lluny dels valors regulars quant a l’arribada i les pernoctacions de turistes estrangers. És especialment remarcable la reactivació i la recuperació dels mercats francès, holandès, alemany i belga durant l’estiu de 2021.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona presenta el balanç de la temporada turística d’estiu 2021 –mesos de juny, juliol i agost– a la demarcació de Girona, d’acord amb l’informe elaborat per l’Observatori de Turisme d’Eurecat, realitzat a través de la plataforma Tourism Data System. En l’acte han participat Jaume Dulsat, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Jordi Masquef, vicepresident segon de l’entitat.

Jaume Dulsat ha afirmat «hem tingut una bona, una correcta temporada d’estiu 2021, amb un agost excepcional que iguala, en termes numèrics, l’any 2019». Ha afegit que el públic de proximitat català i francès ha tingut una gran afluència i que com a sorpresa positiva ha crescut el públic neerlandès. Dulsat confirma «tots els subsectors d’allotjament turístic han treballat bé i, especialment, la restauració».

L’informe aporta dades relatives a les marques Costa Brava i Pirineu de Girona, el nombre d’arribades i de turistes, el nombre de pernoctacions per tipologia d’allotjament turístic i l’oferta d’allotjament, com a principals indicadors ana­litzats. La recollida de dades es fa mitjançant una enquesta en línia que respon el mateix sector.

Així, segons l’informe de l’Observatori de Turisme d’Eurecat, la demarcació de Girona ha rebut 3.177.520 turistes, que han generat 10.985.275 pernoctacions durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021. En comparació amb l’ocupació registrada en el mateix període de 2020, la destinació ha experimentat un creixement global del 71,8% pel que fa al nombre de turistes i un increment global del 64% pel que fa al nombre de pernoctacions registrades en les diverses tipologies d’allotjaments turístics oferts (hotels, càmpings, aparta­ments turístics i turisme rural).

Pel que fa a la comparativa entre l’estiu de 2021 i l’estiu de 2019 –el darrer abans de la pandèmia–, es fa palès que la destinació s’aproxima als valors registrats d’un estiu normal. La variació en el nombre de turistes entre l’estiu de 2021 i l’estiu de 2019 se situa en un -4,77 % i pel que fa a les pernoctacions es fixa en un -19,48 %. Aquesta diferència en les pernoctacions s’explica perquè el turista de proximitat fa estades més curtes a la destinació i, alhora, l’operació turística no s’ha desplegat tampoc aquest estiu.

Per marques turístiques, la Costa Brava ha rebut 2.865.136 turistes (+72,5 % que el 2020 i -5,6 % que el 2019). Per nacionalitats, els turistes catalans han comptabilitzat 1.407.132 arribades (49,1 %), seguits pels turistes procedents de la resta de l’Estat, amb 418.628 arribades (14, 61 %). Quant al turisme internacional, els turistes estrangers han registrat 1.061.803 arribades; en destaquen per nacionalitats els turistes francesos, amb 400.259 arribades, seguits pels turistes holandesos, amb 301.799; els alemanys, amb 102.777, i els belgues, amb 64.553. Només aquestes quatre nacionalitats ja representen el 81,88 % del nombre total d’arribades de turistes estrangers a la Costa Brava aquest estiu (taula 9).

Pel que fa a l’ocupació turística, la Costa Brava va registrar 10.073.703 pernoctacions (+64 % que el 2020 i -21,1 % que el 2019). Els turistes catalans han generat 4.765.934 pernoctacions (+47,5 % que el 2020 i +40,8 % que el 2019); els turistes de la resta de l’Estat, 1.337.237 (+32,4 % que el 2020 i +3,3 % que el 2019), i els turistes estrangers, 3.970.532 (+123,9 % que el 2020 i ‑50,9 % que el 2019) (taula 14).

L’informe mostra que actualment el mercat català continua essent el primer mercat turístic per a la destinació i que segueix creixent. Així mateix, el mercat estatal és a prop de recuperar els valors anteriors a la pandèmia i, pel que fa al mercat internacional, encara es troba lluny dels valors prepandèmics pel que fa a l’arribada i les pernoctacions de turistes estrangers.

Tanmateix, el Pirineu de Girona ha rebut 312.384 turistes (+65,9 % que el 2020, i +3,4 % que el 2019). Pel que fa a la procedència, principalment es tracta d’un visitant de proximitat. S’han registrat 271.274 arribades de catalans, seguides per 19.659 arribades de turistes de la resta de l’Estat i 21.453 arribades de turistes internacionals. D’aquests darrers, ha predominat el turista holandès, amb 9.581 arribades, seguit pel turista francès, amb 4.896 arribades (taula 10).

Pel que fa a l’ocupació turística, el Pirineu de Girona va registrar 911.572 pernoctacions (+67,8 % que el 2020 i +4,9 % que el 2019). Els turistes catalans han generat 777.246 pernoctacions (+55,9 % que el 2020 i +11,4 % que el 2019); els turistes de la resta de l’Estat, 63.942 (+421,6 % que el 2020 i -1,2 % que el 2019), i els turistes estrangers, 70.384 (+117,5 % que el 2020 i -33,8 % que el 2019) (taula 16).

Les xifres evidencien que les destinacions de muntanya gironines han obtingut més turistes i més ocupació en els allotjaments els darrers dos estius amb pandèmia. El turista de proximitat català i estatal s’erigeixen com el client principal, per bé que els turistes internacionals encara arriben poc a la destinació.

Quant a l’oferta d’allotjament turístic, a la Costa Brava s’han ofert 223.843 places d’allotjament turístic d’un total de 246.621, que han registrat 10.073.703 pernoctacions. Al Pirineu de Girona, aquest estiu s’han ofert 19.472 places d’allotjament turístic d’un total de 20.100, que han registrat 911.572 pernoc­tacions.

El document recull que entre l’estiu de 2021 i l’estiu de 2020 la totalitat de subsectors d’allotjament turístic de la demarcació de Girona ha crescut en absoluts, per bé que de manera desigual (hotels, +72 %, amb 4.250.917 pernoctacions; càmpings, +57,38 %, amb 5.402.352 pernoctacions; aparta­ments turístics, +36,35 %, amb 1.119.052 pernoctacions, i establiments de turisme rural, +21,10 %, amb 212.909 pernoctacions).

Millora del nombre d’operacions a l’Aeroport de Girona - Costa Brava

A part de l’informe presentat per l’Observatori de Turisme d’Eurecat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona analitza l’activitat de l’Aeroport de Girona - Costa Brava durant el darrer estiu i els vuit primers mesos de 2021.

La infraestructura aeroportuària gironina ha registrat fins al mes d’agost de 2021 un total de 156.829 usuaris, dels quals 152.214 s’han comptabilitzat entre juny, juliol i agost (amb una ocupació mitjana dels vols del 56 %). Aquesta temporada hi ha hagut un augment del 51% respecte del 2020 (amb 73.934 usuaris l’estiu de 2020 i una ocupació mitjana dels vols del 31 %), però es registra una caiguda del 82% respecte del 2019 (amb 873.956 a l’estiu i una ocupació mitjana del 90 %).

De les vint-i-tres destinacions amb què s’ha operat aquest estiu des de l’Aeroport, la companyia Ryanair n’ha ofert vint-i-una, dues la companyia holandesa Transavia i només una la companyia TUI Fly. Les companyies Jet2, Pobeda i TUI UK (Thomson Airways) no han programat cap vol durant aquest estiu, a l’igual de l’estiu del 2020.