Els desnonaments a les comarques gironines han crescut un 15% durant el segon trimestre del 2021. Entre gener i març, els jutjats en van executar 364. Però des d'aleshores i fins a finals de juny, se n'han fet efectius 422 més. Això suposa que, a la demarcació, cada dia de mitjana es practiquen més de quatre llançaments. La majoria són per impagaments de lloguer, tot i que també hi ha 140 casos en què els afectats hauran d'assumir un deute gairebé de per vida (perquè són conseqüència d'execucions hipotecàries). En paral·lel, els estralls laborals de la Covid-19 també es fan palesos als jutjats mercantils i socials. Entre gener i juny, s'han presentat 211 concursos de creditors i 793 demandes per acomiadaments.

L'estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recull l'impacte que la crisi econòmica, i a partir de l'any passat també la pandèmia, té damunt l'activitat judicial. D'entrada, i com ja avançaven les dades anteriors –es publiquen cada trimestre- allò que es fa palès és que els desnonaments tornen a anar a l'alça.

Entre gener i finals de juny, a la demarcació s'han executat 786 llançaments. D'aquests, 364 es van fer efectius durant el primer trimestre; i els 422 restants, entre abril i juny. És a dir, que d'un trimestre a l'altre, la xifra ha arribat a créixer fins a un 15%; i això, malgrat les moratòries que s'han decretat per frenar aquells que afecten col·lectius vulnerables (en el cas del govern espanyol, l'anomenat 'escut social', que s'ha allargat fins al 31 d'octubre).

Segons l'estadística del CGPJ, de tots els desnonaments, la gran majoria –en concret, 578- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

140 per no poder pagar hipoteca

Hi ha 140 casos, però, en què el llançament ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). I aquests, durant el segon trimestre també creixen. Perquè entre gener i març a la demarcació se'n van dur a terme 60. I entre abril i juny, la xifra ha pujat a 80. Per últim, els 68 casos restants s'emmarquen dins altres casuístiques.

D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també recullen quantes demandes s'han interposat per ocupacions. En aquest cas, l'estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs). Durant el segon trimestre del 2021, els jutjats gironins han ingressat 49 demandes per ocupacions, n'han resolt 30 i en tenen 120 en tràmit.

Concursos i acomiadaments

L'estadística del CGPJ també serveix de termòmetre per veure els estralls laborals de la covid-19, tant al jutjat mercantil com als socials. Durant el primer semestre, a la demarcació s'han presentat 211 concursos de creditors. Són fins a un 35% més en comparació amb la primera meitat del 2020.

D'aquests concursos, n'hi ha 96 que s'han presentat davant el Mercantil. Fan referència a empreses, però també als seus propietaris que s'han vist atrapats pels deutes. La resta són de particulars que els han instat a títol individual (en aquests casos, però, el procés se segueix des d'un jutjat de primera instància).

D'altra banda, els jutjats socials han rebut 793 demandes per acomiadaments durant la primera meitat del 2021. Aquí, la xifra també ha crescut en comparació amb el mateix període de l'any passat, quan la pandèmia va esclatar a mitjans març. Entre gener i juny del 2020 van presentar-se'n 685 davant els jutjats gironins.