El Ministeri d'Hisenda transferirà aquest divendres a les comunitats autònomes el 70% del fons extraordinari de 13.486 milions d'euros. L'entrega ascendeix a 9.440 milions d'euros. D'aquests, Catalunya en rebrà 1.513 milions amb l'objectiu de comptar amb més liquiditat per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia. El 30% restant del fons, equivalent a 4.046 milions a l'Estat, s'ingressarà el pròxim mes de novembre. En aquesta segona entrega, Catalunya obtindrà 648 milions d'euros. El repartiment per territoris d'aquests recursos s'ha efectuat amb el criteri de població ajustada definitiva de 2020.

D'aquesta manera, Catalunya és la segona comunitat amb més import provinent d'aquest fons, amb 2.161 milions d'euros entre l'entrega d'aquest divendres i la que tindrà lloc al novembre. Andalusia se situa en primera posició, amb 2.358 milions, seguida de Catalunya i la Comunitat de Madrid, amb 1.864 milions.

L'objectiu del govern espanyol és que, a través d'aquest fons, l'Estat assumeixi una part "important" del dèficit autonòmic i doni a les comunitats autònomes de més marge de maniobra i més liquiditat per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia i per prestar "amb qualitat" els serveis públics lligats a l'Estat del Benestar.

Aquesta transferència "addicional i extraordinària", al marge del sistema de finançament, es va comunicar als executius autonòmics la tardor de 2020 i estava contemplada en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.

Aquest fons extraordinari se suma a unes entregues a compte del sistema ordinari de finançament de 105.589 milions d'euros per a aquest any. El 2022, aquest import creixerà més d'un 6% i sobrepassarà els 112.000 milions d'euros.

Per a l'any vinent, els territoris comptaran també amb recursos extraordinaris al marge del sistema de finançament. En aquest sentit, les comunitats autònomes rebran una transferència addicional de 3.900 milions d'euros per cobrir les liquidacions negatives de 2020.