L'ocupació del sector de reciclatge d'envasos de plàstic, llaunes i brics i de paper i cartó ha augmentat un 18,7% de 2013 a 2017, segons l'estudi d'ISTAS – CCOO per a Ecoembes. A Catalunya hi havia 1.492 persones treballant en aquest sector fa quatre anys, les últimes dades recollides, per sobre dels 1.256 empleats de 2013. D'aquests, 624 llocs de feina estan relacionats amb la recollida municipal d'envasos domèstics de plàstic, llaunes i brics i paper i cartó. El transport i la selecció de residus generen 596 llocs de feina directes, mentre que les instal·lacions recicladores homologades, 192.

Per altra banda, hi ha 26 empleats encarregats de la recollida i tractament d'envasos procedents de llocs fora de les llars i altres 53 dedicats a càrrecs relacionats amb l'administració. "L'augment d'aquestes activitats evidencia el gran pes que l'ocupació verda té a Catalunya i reflecteix la seva contribució per avançar cap a la consecució d'una economia més sostenible", declara el gerent d'Ecoembes a Catalunya, Xabier Balagué. A l'Estat, el 2017 hi havia 10.143 persones ocupades en aquest sector, amb un creixement del 18,8% respecte a 2013. En referència a la qualitat de l'ocupació, l'estudi reconeix que aquesta presenta certes diferències entre el sector dels residus urbans i el sector de la recuperació i el reciclat. Tot i això, assegura que aquest últim està immers en un procés de transformació, amb diferents condicions laborals en funció de si es tracta d'una entitat professionalitzada o una altra d'estructura tradicional.

En tot cas, la normativa sobre la incorporació d'un percentatge mínim de material reciclat en nous envasos està impulsant la "modernització definitiva" del sector del reciclat. Un aspecte que, segons l'estudi, tindrà efectes positius en la qualitat de l'ocupació. De fet, les condicions de treball ja estan millorant en alguns sectors, especialment en el de residus urbans, on s'aprecia una millora en indicadors com l'estabilitat laboral i la baixa rotació d'ocupació. En aquest sentit, ISTAS – CCOO considera "fonamental" que les condicions laborals en els plecs de licitació pública estableixin un marc de garanties laborals major.