El Centre de Control treballa les 24 hores del dia per millorar i mantenir la xarxa elèctrica