Naturgy ha estat inclosa novament en l'índex FTSE4Good entre les empreses més sostenibles del sector 'Utilities', que agrupa les companyies de gas, aigua i 'multiutilities', va informar la companyia.

L'energètica valora que el reconeixement dins del 3% de les companyies més sostenibles d'aquest sector ha estat possible "gràcies a l'esforç i dedicació per implantar bones pràctiques i és un reconeixement al seu compromís amb la sostenibilitat".

En concret, la puntuació global de la companyia ha millorat fins a aconseguir un 4,3 sobre 5, la màxima puntuació possible d'aquest índex, en el qual l'empresa manté la seva presència ininterrompuda des de la seva creació el 2001.

Les temàtiques valorades amb la màxima puntuació han estat biodiversitat, seguretat i salut, gestió de riscos, govern corporatiu i transparència fiscal.

El 2020, la companyia va crear la Comissió de Sostenibilitat en el si del consell d'administració, per visibilitzar el seu compromís ambiental, social i de governança al més alt nivell. Naturgy va ser una de les primeres empreses espanyoles a implantar aquesta comissió, que és l'encarregada de vetllar pel compliment dels objectius d'ESG del seu Pla de Sostenibilitat.

El nou pla estratègic 2021-2025 de Naturgy, presentat la setmana passada, recull l'objectiu de zero emissions el 2050 i una potència instal·lada de font renovable propera al 60%.

Així mateix, estima assolir la paritat de gènere el 2030, i arribar al 2025 amb més del 40% de les seves posicions directives i de gestió ocupades per dones. A més, Naturgy incrementarà el pes de l'acompliment d'ESG en la remuneració dels equips directius.

L'índex FTSE4Good forma part del FTSE Global EquityIndex, reconegut a escala mundial, que cobreix més de 2.000 empreses i avalua més de 300 indicadors socials, mediambientals i de govern corporatiu.