Endesa ha invertit un total de 800.000 euros en la reforma i millora de la xarxa elèctrica al municipi de Cadaqués. Les tasques realitzades han permès crear tres noves anelles elèctriques que permeten interconnectar els diferents centres de transformació i línies del municipi. D’aquesta manera, en cas que es produís una eventual avaria, per causa pròpia o derivada d’agents externs, es minimitza el temps de reposició així com l’afectació i, al mateix temps, es poden realitzar tasques de manteniment i revisió sense necessitat d’interrompre el servei. Aquests treballs, que han estat realitzats de manera coordinada amb l’Ajuntament de Cadaqués, suposen una millora en la qualitat i continuïtat del servei dels 4.230 clients del municipi.

Així, la companyia ha estès gairebé 3 quilòmetres de nou cablejat subterrani per tal d’enllaçar línies elèctriques i centres de transformació ja existents amb l’objectiu de connectar-los. Dins el nucli urbà, aquestes noves línies s’han estès sota els carrers Lluís Tassis, Trilla, Santa Bàrbara i d’Es Colomer.

Als afores del municipi, s’ha estès una línia paral·lela a la ja existent, però soterrada, al Camí de Ses Aigües. Per tant, en cas que la línia aèria patís alguna afectació, els clients del municipi quedarien alimentats a través d’aquesta nova línia soterrada. Amb les noves connexions, s’han creat tres del que tècnicament es coneix com a anelles elèctriques. Aquestes possibiliten que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament el subministrament elèctric dels clients). 

La creació d’aquestes anelles elèctriques ha fet necessària, també, la reforma d’un total de 10 centres de transformació, 5 dels quals, per la seva posició estratègica, s’han dotat de sistemes automàtics que permeten maniobrar les instal·lacions a distància.

Aquest conjunt d’actuacions repercuteix, no només en una reducció del temps de reposició en cas d’eventual avaria, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, l’afectació d’interrupció de subministrament serà molt menor. Aquestes intervencions, importants arreu, prenen més rellevància en municipis singulars, com és el cas de Cadaqués. Per dur-los a terme, la comunicació i coordinació amb el consistori ha estat constant.

Cal subratllar que aquests treballs, malgrat la situació excepcional que viu el país arran de la pandèmia, s’estan duent a terme igualment. Endesa, en tot aquest temps, no només no ha aturat la seva activitat empresarial sinó que ha prioritzat el manteniment i ha mantingut el seu pla d’inversions per tal de garantir el subministrament elèctric a tota la ciutadania i potenciar-ne el seu desenvolupament econòmic.

Tots aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric a les comarques de Girona, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la companyia a les darreres tecnologies del sector.