Fomentar la inserció laboral de persones a l’atur mitjançant la millora de la seva ocupabilitat i el seu desenvolupament competencial és un dels objectius de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i és per això que prioritza la formació en el sector logístic partint de les necessitats de les empreses del territori.

El mes de març passat es van portar a terme els cursos de gestió bàsica de magatzem, preparació de comandes i carnet de carretoner. Una seixantena de persones en situació d’atur s’hi van interessar i vint-i-set van ser seleccionades per fer la formació en modalitat semipresencial. La valoració de l’alumnat ha estat molt positiva, segons els tècnics de l’àrea.