Els desnonaments a comarques gironines han tornat a nivells prepandèmia i a la demarcació se n'executen quatre al dia de mitjana. Segons les dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), durant el primer trimestre del 2021 a la demarcació s'han dut a terme 364 llançaments. La majoria, contra llogaters que no podien pagar les mensualitats (perquè tan sols 60 eren per impagaments d'hipoteca). L'estadística també recull el llast que la Covid-19 ha deixat al mercat laboral i que s'ha traduït en més casos als jutjats. Per una banda, entre gener i març s'han arribat a presentar fins a 428 demandes per acomiadaments. I per l'altra, 105 empreses i particulars s'han vist abocats a presentar concurs de creditors.

L'estadística del CGPJ recull l'impacte que la crisi econòmica, i a partir de l'any passat també la que ha generat la pandèmia, té damunt l'activitat judicial. D'entrada, les dades del primer trimestre evidencien que, després del parèntesi provocat pel confinament, els desnonaments han tornat a anar a l'alça. I això, malgrat les moratòries decretades tant per l'Estat com per la Generalitat per frenar aquells llançaments que afectessin col·lectius vulnerables mentre durés l'estat d'alarma per la Covid-19. I que entre gener i finals de març, doncs, encara estaven vigents (actualment, aquella que es manté fins al 9 d'agost és la decretada per la Moncloa).

Segons l'estadística, durant el primer trimestre del 2021 s'han executat 364 desnonaments a les comarques gironines. Són més de quatre al dia de mitjana, i se situen gairebé al mateix nivell que aquells llançaments que es van dur a terme durant el primer trimestre del 2020 (és a dir, quan la pandèmia encara no havia fet estralls). Aleshores, a la demarcació se'n van executar 399.

Fins a 273, per impagaments de lloguer

Si s'analitzen per tipologies, la gran majoria d'aquests desnonaments –fins a 273- han estat per impagaments de lloguer. És a dir particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

Hi ha 60 casos, però, en què el llançament també ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els 31 casos restants s'emmarquen dins altres casuístiques.D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també recullen quantes demandes s'han interposat per ocupacions. En aquest cas, l'estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs).

Durant el primer trimestre, els jutjats gironins han rebut 28 demandes per ocupacions. N'han resoltes 30 i a finals de març en tenien en tràmit 101. En aquest cas, les dades també són similars a les del primer trimestre del 2020 (quan se'n van rebre 26, se'n van resoldre disset i en van quedar 97 en tràmit).

428 demandes per acomiadaments

L'estadística del CGPJ també recull dades referides al món laboral. Aquí, els estralls de la pandèmia també es fan evidents, i se sumen a aquells que ja s'arrossegaven de l'anterior crisi econòmica.

Només entre gener i març, els jutjats gironins han rebut fins a 428 demandes per acomiadaments. Són un 15% més de les que es van rebre en comparació amb el mateix període del 2020 (quan la xifra va situar-se en 373).

D'altra banda, durant aquest primer trimestre hi ha hagut 49 empreses, però també empresaris atrapats pels deutes, que han presentat concurs de creditors davant el Jutjat Mercantil (l'antiga suspensió de pagaments). I això, tot i que aquí també hi ha vigent una moratòria fins al 31 de desembre. En paral·lel, a la demarcació hi ha hagut 56 particulars que també han presentat concurs a títol individual (en aquests casos, però, el procés se segueix des d'un jutjat de primera instància).