CaixaBank ha rebaixat el nombre total d'afectats per l'acomiadament col·lectiu de 7.605 persones després d'augmentar fins a 686 el total de treballadors que recol·locarà internament. Després de la vuitena reunió de la taula negociadora, CaixaBank ha presentat una nova proposta de condicions i un altre nombre d'extincions en el marc de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que escometrà l'entitat.

El banc ha proposat recol·locar internament 686 treballadors, fet que reduiria el total d'afectats per l'acomiadament col·lectiu en 7.605, comparat amb els 8.291 que es van plantejar quan va començar la negociació.

Les recol·locacions es distribuiran entre diverses filials tecnològiques i de serveis especialitzats, com ara la tecnològica CaixaBank Tech, la immobiliària Building Center, la filial de mitjans de pagament i finançament al consum CaixaBank Payments & Consumer, la filial de serveis CaixaBank Operational Services o la filial d'anàlisi de dades CaixaBank Business Intelligence, entre d'altres.

Quant a les condicions de sortida, CaixaBank també ha millorat la proposta, que inclou una altra definició de col·lectius per edats. En concret, ha inclòs els treballadors de més de 56 anys en el col·lectiu que rebria, fins a complir els 63, un pagament fraccionat que correspon al 54% del seu salari fix, a més del pagament del conveni especial amb la Seguretat Social.

S'inclou una generació més (54 anys, a més dels de 55 anys, que ja estaven inclosos) en el col·lectiu que rebria una indemnització de pagament únic que consisteix en un 53% del salari multiplicat per 5,5, a més del pagament del conveni especial amb la Seguretat Social fins que el treballador compleix 61 o 62 anys.

També es defineixen condicions específiques per a les persones de 52 o 53 anys, que rebrien una indemnització del 50% del salari regulador multiplicat per 5,5.

Per a les persones de més de 63 anys, manté la proposta de pagar 20 dies per any treballat (fins a dotze mensualitats), mentre que per a la resta de treballadors la indemnització és de 35 dies de salari per any treballat, amb un límit de 24 mensualitats.

La direcció de CaixaBank manté en el 60% el límit màxim de treballadors de més de 52 anys que es poden adscriure al pla d'extincions de contracte per preservar l'equilibri generacional i evitar que totes les sortides es concentrin en el mateix tram d'edat.

El banc també ha presentat una proposta per canviar les condicions laborals que se centra en aspectes lligats al desenvolupament del model de negoci, mesures per facilitar l'organització de les oficines de l'àmbit rural i els ofibusos i la reforma del sistema de previsió social.

ELS SINDICATS REBUTGEN LA PROPOSTA I CONVOQUEN ATURADES PARCIALS

Després d'analitzar la proposta, els sindicats han manifestat rebuig a les causes productives i organitzatives que reflecteix l'informe tècnic, i també discrepància amb les mesures que s'han presentat.

"No podem acceptar un sistema de desvinculació que no tingui en compte la voluntarietat real en les sortides o desvinculacions, és a dir, que no existeixin acomiadaments forçosos. Les condicions de sortides que s'han plantejat es troben molt allunyades de les nostres propostes i impedirien que les desvinculacions siguin voluntàries", han criticat.

Els representants dels treballadors mantenen la convocatòria d'aturada parcial d'11 hores el dimecres 2 de juny a les 11.30 hores i han exigit a CaixaBank que desconvoqui les reunions que coincideixen amb l'horari de l'aturada parcial.

Els sindicats i la direcció de CaixaBank tenen fins al pròxim 10 de juny per tancar un acord.