La Creu Roja ha atès un total 13.359 persones a través dels programes d'Ocupació i Respon que l'entitat va posar en marxa davant de la covid-19. Les dones representen el 63,6% de les persones que han rebut suport en l'àmbit laboral. En aquest context de pandèmia, 1.696 persones que han pres part en els itineraris integrals d'inserció han aconseguit incorporar-se al mercat de treball i s'han signat 3.393 contractes.

Per mantenir aquest suport, l'entitat ha incorporat noves formes d'atenció en format remot (més de 30.000 hores) i ha ofert als usuaris recursos per accedir-hi, com tauletes i ordinadors a les seus, i formacions per trencar la bretxa digital. S'han destinat més de 20.000 euros en l'adquisició d'aquests recursos.

L'objectiu dels programes és millorar l'ocupabilitat i l'accés a oportunitats de feina per als col·lectius que poden tenir més dificultats per trobar-ne, com joves en risc d'exclusió, majors de 45 anys, dones en situació de vulnerabilitat o migrants. Comprenen des d'orientació en la recerca de feina fins a inserció laboral, formació, itineraris personalitzats i pràctiques.

Creu Roja ha comptat amb la implicació d'empreses que han continuat donant suport als projectes d'ocupació de l'entitat. Un total de 738 empreses de diversos sectors hi han col·laborat i s'han establert 1.583 aliances que han permès als usuaris de l'entitat accedir a ofertes de feina, pràctiques formatives i accions d'assessorament i orientació.