Unió de Pagesos exigeix, en el seu programa per a les eleccions agràries del 25 i el 26 de març, amb el lema Amb Unió hi guanyes tu, acabar amb les situacions de frau de propietaris i usufructuaris que no es dediquen a l'agricultura. Per això, insisteix en el reconeixement de la figura de l'agricultor actiu a la Política Agrària Comuna (PAC). També demana que la PAC serveixi per declarar situacions de pertorbació de mercat i que desencadeni mecanismes per socórrer sectors en crisi.

Pel que fa a sectors com el dels conreus herbacis, el sindicat recorda en un comunicat que és l'única organització que treballa per millorar-ne l'assegurança agrària. En aquest sentit, ha aconseguit modificar alguns rendiments zonals i revisar a la baixa les tarifes per al cereal d'hivern a algunes comarques gironines. Entre altres qüestions, reivindica poder llaurar i resembrar sense esperar la collita en camps molt afectats per danys de fauna. També ha estat l'única organització agrària que ha denunciat el Decret de dejeccions ramaderes per no acceptar que els familiars d'una persona titular d'explotació puguin realitzar l'assessorament.

Respecte al greu problema que pateix la pagesia de Girona provocat pels danys de fauna, Unió de Pagesos ha aconseguit que es declari l'emergència cinegètica per al senglar a diversos municipis durant els darrers anys, lluita perquè es redueixi la població d'aquesta espècie, amb solucions immediates, i treballa per aconseguir una llei de caça pròpia, que reculli les noves necessitats actuals de gestió i amb una regulació específica i detallada per a les zones de seguretat.

Una altra reivindicació del sindicat és la simplificació dels tràmits burocràtics que la pagesia necessita dur a terme per la seva feina. En aquest sentit, Unió de Pagesos vetllarà per aconseguir una Administració agrària eficaç per al segle XXI i perquè l'administració electrònica no discrimini ningú.

Pel que fa a la garantia del relleu generacional, el sindicat defensa un pla nacional que contempli el mentoratge, un fons de terres, finançament, un programa per a emprenedors i una xarxa de vivers d'empreses. Unió de Pagesos també reivindica uns costos assumibles per a la pagesia professional, amb un IVA reduït per a tots els bens i serveis de la producció, tarifes específiques per al regadiu i PIME agroindustrials, així com un gasoil professional i l'exclusió dels vehicles amb finalitats agràries i forestals de les inspeccions periòdiques de les ITV.

Unió de Pagesos es presenta a les eleccions agràries del 25 i el 26 de març, les setenes que es convoquen, amb l'objectiu d'obtenir la màxima representativitat per continuar essent present a tots els àmbits on es dona veu a la pagesia. A les últimes eleccions agràries del 28 de febrer del 2016, Unió de Pagesos va obtenir el 56,78% dels vots i la 67,37% de la representativitat, i és l'organització agrària majoritària.

Les eleccions al camp es faran per primera vegada mitjançant vot electrònic. El dijous 25 de març podran votar persones físiques i jurídiques des de casa i als punts de vot telemàtic habilitats per Agricultura, i el divendres 26 de març, només les persones físiques, presencialment, als punts de vot telemàtic.