El grup de recerca en Economia, Indústria i Serveis de la Universitat de Girona (UdG), amb finançament de la Diputació de Girona i CaixaBank, ha elaborat un informe sobre l'evolució de l'economia gironina des de la darrera crisi del 2008, per sectors d'activitat i per comarques. La visió de conjunt que ofereix l'informe permet entendre l'evolució socioeconòmica a l'Alt Empordà, on, en comparació amb la resta de les comarques gironines, destaca el pes més elevat de dos sectors d'activitat: el primari i el de serveis.

La professora del Departament d'Economia de la UdG Anna Garriga, integrant de l'equip redactor de l'Evolució de l'economia gironina. Període: 2008-2018, explica que el sector primari suposa un escàs 0,99% del producte interior brut (PIB) total català; a la província de Girona, representa un 2,3% del seu PIB, mentre que l'Alt Empordà és la comarca gironina on es dona el percentatge més elevat: el 6,3% del PIB. «Sens dubte, aquesta rellevància del sector primari, més la presència a la comarca de molts espais naturals protegits, aporten un valor estratègic de futur econòmic, social i mediambiental», observa Anna Garriga.

En aquest sentit, la professora també exposa que l'Alt Empordà es troba ben posicionat en una de les apostes europees claus per a les pròximes dècades: l'economia verda, la sostenibilitat ambiental i l'impuls a activitats econòmiques respectuoses amb el medi i que generin ocupació estable. «La Covid ha evidenciat la necessitat de tenir una economia que asseguri una estabilitat alimentària més gran amb producció autòctona i distribució eficient, pel que caldrà impulsar el sector primari amb ajudes específiques en la línia del que la Unió Europa està perfilant», afirma Anna Garriga, a partir de la investigació econòmica i social d'una comarca on cada cop és més important, tal com hi afegeix, vincular el sector agrari amb altres activitats, com ara el turisme. L'Alt Empordà, de fet, se situa al capdavant de totes les comarques gironines pel que fa al nombre de places en allotjaments de turisme rural.

El sector serveis

El sector serveisL'estudi constata que, clarament, el pes elevat del sector serveis es deu a la presència de tota l'activitat econòmica vinculada al sector turístic, tot i que l'evolució en aquest àmbit, en general, no és favorable. «El comportament poc favorable es dona en tots els subsectors de serveis, fins i tot és sorprenent en l'evolució del comerç i l'administració pública», diu Anna Garriga.

L'estudi fa una comparativa entre la crisi de fa dotze anys i la que s'ha presentat de resultes de l'emergència sanitària, amb unes realitats molt diferents: «El 2008, el sector turístic va contribuir a sortir de la crisi econòmica amb força, especialment pel que fa a la creació d'ocupació. Ara, la crisi de la Covid afecta el turisme de manera especial molt negativament».

L'informe econòmic palesa també que, al llarg de tota la costa catalana, l'Alt Empordà ocupa la segona posició com a comarca amb un pes de l'hostaleria molt important. El pes de l'activitat econòmica que generen tan sols els allotjaments turístics i la restauració ja suposa un 13% del PIB de la comarca, quan a la ciutat de Barcelona aquest pes és del 8,3%, per tenir una referència.

«És evident que l'Alt Empordà té una economia molt especialitzada en turisme i, per tant, una reactivació del sector podria impulsar l'economia de tota la comarca i, sobretot, l'ocupació», afirma la professora de la UdG basant-se en les dades de l'estudi, en el qual es detallen com a fortaleses la qualitat de l'entorn natural, el patrimoni cultural i la potent oferta de càmpings d'altíssima qualitat.

La recerca socioeconòmica de la UdG també mostra una altra cara de la moneda: «Malauradament, l'Alt Empordà va sortir de l'anterior crisi del 2008 destacant per estar entre les deu comarques catalanes amb una desigualtat de renda més elevada. La proporció de beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció és el doble que la mitjana catalana i la taxa d'escolarització als 17 anys està entre les més baixes de Catalunya. La darrera crisi va augmentar les desigualtats socials i la Covid aprofundirà en aquestes desigualtats».

«Calen polítiques actives de creació d'ocupació a la comarca»

«Calen polítiques actives de creació d'ocupació a la comarca»L'estudi Evolució de l'economia gironina. Període: 2008-2018 dona una visió de conjunt de la situació econòmica i social actual i de les tendències al llarg dels darrers anys per comarques i sectors d'activitat. L'equip redactor de l'informe està integrat pels professors del Departament d'Economia Anna Garriga, Modest Fluvià i Ricard Rigall; per Josep Pintó, del Departament de Geografia; Xavier Guixeras, com a doctorand; Eduard Ruscalleda, com a becari, i Jordi Tubert, com a promotor del Grup de Transferència.

L'estudi recull, entre altres aspectes de l'evolució econòmica, que la crisi immobiliària i financera del 2008 va significar per al conjunt de Catalunya una caiguda del 4,5% del PIB; per a la província de Girona va ser del 7,7%, i per a la comarca de l'Alt Empordà la caiguda va ser del 16,7%. L'Alt Empordà va trigar nou anys a recuperar el nivell de PIB del 2008.

Pel que fa a l'atur, en la investigació de la UdG s'ha comprovat que, a tot Girona, s'ha entrat a la crisi de la Covid en un moment en què encara no s'havia recuperat l'ocupació anterior a la crisi del 2008. «A l'Alt Empordà encara persistia un atur més elevat que la mitjana gironina. És a dir, que l'actual increment d'atur per la Covid i els possibles ERTO que acabin amb més atur s'afegiran a un atur resistent que encara provenia de la darrera crisi econòmica».

Aquesta lectura la fa la professora Anna Garriga, a partir de les dades de l'estudi, en què també es conclou que «l'atur és un fre al creixement econòmic, per la qual cosa calen polítiques actives de creació d'ocupació a la comarca». Com a síntesi de l'estudi, Anna Garriga indica que l'Alt Empordà té unes peculiaritats econòmiques i socials que cal aprofitar per rellançar l'activitat econòmica després d'aquesta pandèmia.