Les dones continuen essent, per immensa majoria, les que més sovint s'agafen excedències per tenir cura de familiars, en contrast amb els homes. Segons les dades fetes públiques per la Seguretat Social, des de principis de 2020, hi ha hagut 374 dones que s'han agafat una excedència per aquest motiu a Girona, mentre que només ho han fet 36 homes. Les dones, doncs, s'han agafat més del 91% de les excedències sol·licitades enguany per aquest motiu.

D'altra banda, l'Estat ha pagat també a la província de Girona un total de 5.064 prestacions per naixement i cura de menors. D'aquests, 2.358 corresponien al primer progenitor -que generalment és la mare- i 2.706 al pare. En total, durant els nou primers mesos de l'any, l'Estat s'ha gastat 27.125.070 euros a les comarques gironines.

Al conjunt de Catalunya, la Seguretat Social ha tramitat un total de 60.802 prestacions durant aquest mateix període, i els diners inverstits superen els 356 milions d'euros. Catalunya és la comunitat autònoma on s'han atorgat un major nombre de prestacions, seguida d'Andalusia i Madrid.

Aquestes prestacions serien les equivalents a les de maternitat i paternitat que van estar vigents fins l'abril de 2019, i l'equiparació completa de les quals està prevista pel 2021. El fet de tenir una naturalesa jurídica diferent, així com la seva diferent duració i obligatorietat, fa impossible que es puguin comparar amb les dades d'anys anteriors.

Des de l'1 de gener d'aquest 2020, el permís del segon progenitor -anteriorment, anomenat permís de paternitat- és de dotze setmanes. En cas que el part sigui biològic, quatre setmanes són obligatòries després del part i la resta són de caràcter voluntari. A més, la mare, que té setze setmanes de baixa, li'n pot cedir dues.

En cas d'adopció o acolliment, cada progenitor disposa de sis setmanes obligatòries a partir de la resolució judicial o administrativa, i de setze setmanes voluntàries a distribuir entre els dos, amb un màxim de deu setmanes per a cadascun d'ells.

Està previst que, l'any 2021, aquesta prestació per naixement i cura del menor sigui igual per als dos progenitors, i es reconeixi com un dret individual i intransferible. Aquest permís serà de setze setmanes, sis de les quals s'hauran de disfrutar immediatament després del part o resolució judicial en cas que sigui una adopció.

Menys excedències a Catalunya

Menys excedències a CatalunyaD'altra banda, el nombre d'excedències donades d'alta durant el primer semestre de l'any a Catalunya va ser de 6.260. Igual que en el cas específic de Girona, la xifra va ser molt superior en el cas de les dones: 5.664 dones van fer aquesta petició, davant de només 596 homes. En aquest cas, Catalunya és la segona comunitat amb més peticions d'excedència, després de Madrid. Tot i això, la xifra d'excedències a la comunitat ha caigut un 8,91%.