Els joves fins a 25 anys són els més afectats per la Covid-19, segons l’anuari d’Adecco ‘Mercat de Treball 2020: l’any de la Covid-19’. L’informe xifra en 244.000 els llocs de treball que han perdut els joves en el conjunt d’Espanya, el que equival a una pèrdua d’una de cada cinc afiliacions a la Seguretat Social entre el col·lectiu i una baixada interanual en l’ocupació d’un 23,9%. Així mateix, la pandèmia també ha provocat que els menors de 25 anys pateixin més la precarietat laboral, ocupant llocs de feina més temporals respecte a la resta de franges d’edat. Mentre que al primer trimestre del 2020 la mitjana espanyola d’ocupació temporal era d’un 14,5%, en el cas dels joves fins als 29 anys el percentatge augmenta fins al 26,1%.

“La situació dels joves és preocupant”, ha assegurat el director d’Adecco Group Institute, Javier Blasco. L’anuari recull que l’atur a la franja d’edat d’entre 16 i 19 anys arriba fins al 56%, i entre els joves entre 19 i 25 anys és de gairebé un 40%, xifres molt superiors a la taxa d’atur al conjunt d’Espanya, que al tercer trimestre del 2020 ha estat d’un 16,3%. “Tenim una de les generacions millor preparades, fins i tot si es mira a escala internacional, i són els que estan patint més la pandèmia”, ha recalcat Blasco.

A més, Blasco ha assegurat que els joves pateixen, en molts casos, “sobrequalificació” en les feines que fan o per les que apliquen. Seguint aquesta línia, l’informe apunta que “la Covid-19 està fent pujar la taxa d’atur dels nivells educatius més elevats”.

Diferències entre gènere

Segons Adecco, les xifres també mostren diferències si es té en compte el gènere i les dones estan més afectades que els homes. Les joves menors de 25 anys van patir una davallada interanual de l'ocupació del 26,1%, mentre que en el cas dels homes, la xifra és del 22,1%.

La diferència entre gèneres es reprodueix en totes les franges d’edat. “La irrupció de la covid està alterant la tendència cap a una major participació femenina en l’ocupació”, explica l’informe. Així, al segon trimestre la caiguda de l’ocupació va ser proporcionalment major entre les dones que no pas entre els homes.

Joves autònoms

Si es tenen en compte els joves inscrits com a autònoms, Adecco posa de manifest que a data de 31 de març de 2020 el número d’afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) presentava un descens interanual del 4,1%, és a dir, 10.448 joves afiliats menys.

Els majors de 60 anys, una excepció

Segons l’informe d’Adecco i d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els majors de 60 anys són el col·lectiu més afavorit si es tenen en compte les dades dels últims mesos. Els ocupats de més de 60 anys van créixer un 7% entre els homes, el que equival a 53.900 contractacions netes, i un 7,5% entre les dones, és a dir, 45.400 llocs de treball més.

Caiguda de la contractació indefinida

No obstant això, pel que fa als contractes, la crisi també ha provocat una davallada de la contractació indefinida. Tant els contractes indefinits inicials com els convertits en indefinits van caure en més d’un 50% en el segon trimestre de 2020, segons l’informe.

El pitjor PIB des de la Guerra Civil

L’analista d’Adecco Group Institute, Diego Barceló, ha assegurat durant la presentació de l’informe que el PIB d’Espanya el 2020 ha patit la caiguda més important des del 1936, any que va començar la Guerra Civil. Mentre que el 1936 el PIB va caure un 23%, enguany la caiguda ha arribat al 14%. “Són dades més greus que la crisi del 1929 o durant la transició”, ha dit Barceló.

Així mateix, l’analista d’Adecco també ha destacat que s’ha reduït el nombre d’empreses de totes les mides, encara que les més afectades han estat especialment les petites empreses. En concret les empreses sense personal van caure un 9% durant el primer trimestre del 2020. En aquesta línia, Barceló ha assegurat que les empreses grans són les que tenen “més capacitat de resistència per superar una crisi”.

Caiguda de salaris

En relació amb els salaris, la Covid-19 ha provocat la major baixada del sou mitjà des de 1909. Mentre que el 2019 el sou ordinari brut va créixer més d’un 2%, la pandèmia ha causat que en el segon trimestre del 2020 aquesta xifra caigués un 11%.