La indústria del turisme de Barcelona és la gran damnificada de la pandèmia, segons un informe de la Direcció General de Turisme que constata que les pernoctacions a la capital han caigut un 82,8% al juliol i un 78,9% a l'agost. Al conjunt de Catalunya, la davallada ha estat del 50%. La tendència durant aquests dos ha estat molt "desigual" segons les zones, però s'ha notat una reducció de l'estada mitjana: un 13% al juliol i un 7,8% a l'agost.

A més, els turistes han estat, en la seva immensa majoria, catalans (56,2% al juliol, 61,5% a l'agost), mentre que l'oferta s'ha concentrat a les zones interiors. De fet, Barcelona no ha arribat al 63% de places operatives, mentre que la Costa Brava ha obert un 92% de les places i el Pirineu un 93%.

En conjunt, a Catalunya, durant el juliol van funcionar 8 de cada 10 places turístiques, i se'n van ocupar un 33%. Si es tenen en compte les places totals -i no només les que estaven disponibles- l'ocupació baixa al 27,1%, una caiguda del 58,4% respecte al mateix mes de l'any passat. A l'agost, les places operatives van ser gairebé 9 de cada 10, amb una ocupació del 42,8%, que suposa un 37,5% del total de places existents. Per això, la reducció en les pernoctacions es va situar aquest agost un 50,5% per sota de la del mateix mes de l'any passat.

Barcelona és on el sector es va optar per obrir menys establiments turístics: al juliol només hi havia operatives un 63% de les places. D'aquestes, se'n van ocupar un 24%, cosa que significa que l'ocupació sobre el total de places només va arribar al 15%, una caiguda de les pernoctacions del 82,8%. A l'agost van posar-se a disposició dels turistes més places: un 77,5% del total existent, registrant una ocupació del 24,8%. Això significa que, en realitat, l'ocupació total va ser només del 19,2%, amb una davallada en les pernoctacions del 78,9%.

A l'extrem oposat de Barcelona hi ha el Pirineu, on es van oferir el 93% de les places disponibles al juliol i el 96% a l'agost. L'ocupació d'aquestes places va ser del 31,5%, xifra que suposa un 29,3% del total de places existents a la zona, amb una caiguda de les pernoctacions del 26,7% respecte al juliol del 2019. A l'agost, l'ocupació al Pirineu de les places operatives va ser del 48,3%, un 46,4% del total existent, amb una caiguda del 27,2% en les pernoctacions.

La Costa Brava va obrir un 91,96% de les places al juliol i un 94,68% a l'agost, amb una ocupació sobre aquesta oferta operativa del 36,3% i el 43,1%, respectivament. Si es té en compte el total de l'oferta turística habitual a la zona, l'ocupació va ser del 25,9% al juliol i del 40,8% a l'agost, amb les pernoctacions baixant un 41,6% i un 42% respecte als mateixos dos mesos de l'any passat.

A les Terres de l'Ebre, un 90% de les places estaven operatives al juliol, xifra que va créixer fins al 91,82% a l'agost. L'ocupació respecte a l'oferta operativa va ser del 30,7% el primer mes i del 50,6% el segon, xifres que cauen fins al 27,7% i el 46,5%, respectivament, si es tenen en compte les places totals de la demarcació. Les pernoctacions van caure un 43,9% a juliol i un 27,2% a l'agost a les Terres de l'Ebre, segons les dades de Turisme.

A la Costa Daurada les places disponibles eren el 80,3% del total el mes de juliol, i el 80,65% a l'agost. L'ocupació respecte a aquesta oferta es va situar en el 32,2% i el 46,3%, respectivament. Tenint en compte l'ocupació respecte al nombre total de places, el percentatge baixa al 25,9% el juliol i el 37,4% a l'agost, amb les pernoctacions caient un 65% i un 55,6%, respectivament.

A la Costa de Barcelona les places al juliol van ser el 62,8% del total, amb una ocupació del 24%, baixant al 15,1% respecte a la disponibilitat total, i una caiguda de les pernoctacions del 82,8%. A l'agost, l'oferta de places va créixer fins al 83,24%, amb l'ocupació en places operatives situant-se en el 46,7% i la total en un 38,9%. Les pernoctacions van caure un 50,5% respecte al mateix mes de l'any passat.

A les destinacions de 'Paisatge Barcelona', de tipus interior, les places operatives van ser del 90,23% al juliol i el 92,47% a l'agost, amb ocupacions del 35,3% i el 33,4%, respectivament. Si es tenen en compte totes les places disponibles habitualment, l'ocupació va ser del 31,9% el primer mes i del 30,9% el segon. Les pernoctacions van caure un 32,4% al juliol i un 36,3% a l'agost.

A la demarcació de Lleida van obrir un 87,74% de les places al juliol i un 83,2% a l'agost, amb una ocupació del 22% i el 31%, respectivament. Si es tenen en compte la globalitat de places a la zona, l'ocupació va ser del 19,3% al juliol i el 25,8% a l'agost, amb les pernoctacions caient un 43,4% i un 41,9%, respectivament.

L'informe de Turisme també aporta dades per la Vall d'Aran del mes d'agost. A la zona van obrir un 84,43% de les places, amb una ocupació del 52,6%, que seria del 44,4% si es consideressin el total de places disponibles a la Vall. Les pernoctacions van caure un 26,1% respecte a l'agost passat.

Tipus d'establiment

D'altra banda, l'informe de Turisme també constata que els hotels són els establiments turístics que han tingut uns millors resultats aquest juliol complicat, especialment a la Costa Daurada. En canvi, a la Costa de Barcelona els nivells d'ocupació han estat més elevats entre els càmpings. A l'agost, els establiments turístics amb millor ocupació han estat els de turisme rural (45%), seguits dels càmpings (41,8%) i els hotels (32,8%).

Pel que fa al tipus de visitant, aquest estiu Catalunya ha comptat, majoritàriament, amb turistes locals. El mercat català ha representat el 56,2% de les pernoctacions del juliol, xifra que l'any anterior era només del 23,7%. A l'agost, la tendència encara ha anat més a l'alça, amb el mercat local representant el 61,5% del total de pernoctacions, més del doble del 27% del mateix mes del 2019.

El mercat espanyol, incloent els visitants catalans, ha representat el 72,3% de les pernoctacions al juliol i el 78,7% a l'agost, xifres molt més altes que el 38,4% i el 42,2% dels mateixos mesos de l'any passat.

Això es deu, principalment, a la caiguda dràstica en visitants estrangers. França ha representant l'11,3% de les pernoctacions, seguida dels Països Baixos (5,9%) i Bèlgica i Alemanya (2,5% cadascun). La resta de mercats internacionals han tingut una presència pràcticament testimonial. A l'agost, el pes del mercat francès s'ha mantingut similar, mentre que l'holandès ha baixat encara més, fins a representar el 3,1% de les pernoctacions.

La caiguda de la demanda també ha afectat els preus dels establiments turístics, tot i que no tant com preveia la Direcció General de Turisme. Al juliol una habitació doble d'hotel a Catalunya s'ha venut de mitjana per 94,18 euros, un 15,19% menys que fa un any. El bungalow als càmpings s'ha col·locat per 117,3 euros (-10,9%), la parcel·la als càmpings a 30,74€ (-8,9%), l'apartament de capacitat 2/4 a 85,22€ (-3,03%) i la casa rural completa a 170,86€ (-5,76%). Només han pujat de preu les habitacions en cases rurals, arribant als 74,1 euros, un augment del 5,5%.

Els allotjaments a l'agost no han canviat tant de preu respecte al que es va registrar l'any passat, excepte en el cas dels hotels, on l'habitació doble s'ha venut de mitjana un 9,14% més barata, per uns 105 euros. En canvi, els bungalows als càmpings s'han mantingut a 132,65 euros i la parcel·la a 34,31 euros. Els apartaments amb capacitat 2/4 han reduït preus un 5,25% a l'agost respecte al 2019, situant-se en els 107,07 euros. Com al juliol, els allotjaments rurals sí que han pujat de preu: la casa rural completa a 184,81 euros (+2,84%) i les habitacions en casa rural a 72,67€ (+8,25%).