Aquest agost s'ha graduat el grup de joves de la primera promoció de formació dual en indústries càrnies i agroalimentàries. Els exàmens corresponents al certificat de professionalitat de nivell 2 han posat el punt final a la part formativa d'un projecte de col·laboració entre la Fundació Kreas i el Centre de Noves Oportunitats de Girona, junt amb la Fundació Oscobe i la Fundació Intermedia. Els joves han portat a terme aquesta formació a la planta de Frigorífics Costa Brava, a Vilamalla.

La Fundació Kreas, recentment guardonada amb el premi #FPCAT en la modalitat de centres formatius, és un centre de formació professional de referència en indústries alimentàries i especialitzat en realitzar formació gràcies a un model 100% dual. Kreas està acreditada per impartir formació reglada del departament d'Educació, el cicle formatiu de grau superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, i pel Servei d'Ocupació de Catalunya, per impartir diversos certificats de professionalitat de la família d'indústries alimentàries.

Durant dotze mesos

Per tal de formar-se i treballar amb el model dual, els participants del projecte han disposat d'un contracte per a la formació i l'aprenentatge, a jornada completa, amb una durada de dotze mesos, per part de l'empresa Costa Brava. En aquest període, els alumnes han dividit el seu temps entre una fase de treball efectiu i una fase de formació. Durant la formació, han fet quatre hores de treball a l'empresa i quatre hores de formació teòrica a les aules.

El programa de Noves Oportunitats de Girona, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, per a joves d'entre 16 i 24 anys beneficiaris de garantia juvenil, amb punts d'actuació a Girona, Figueres, Olot, Blanes, la Bisbal, Palamós i Santa Coloma de Farners, ha estat l'entitat que ha aportat la tutorització, l'acompa-nyament i el suport de tots els participants en el projecte.

La col·laboració ha permès teixir sinergies entre ambdós centres, amb un impacte molt positiu en els joves en situació d'atur, d'edats compreses entre els 18 i els 24 anys. Han participat en un projecte tutoritzat, que els permet tenir una inserció laboral immediata, mentre milloren la seva ocupabilitat amb l'obtenció de les competències professionals que els atorgaran els certificats de professionalitat.

Durant aquest projecte, els alumnes han realitzat el certificat de nivell 1 d'operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària i el certificat de nivell 2 de feinejat i desfet d'animals. El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l'obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral. Cada certificat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, independentment de si aquestes s'han obtingut a través de l'experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

A més, els certificats de professionalitat possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espa-nyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l'Estat i ajuden a la mobilitat dins l'àmbit europeu. Un cop acabat l'any de contracte, l'empresa incorpora com a treballadors indefinits els alumnes que hagin superat amb èxit el contracte d'aprenentatge.

Tal com assenyala Anna Nouguet, directora del Centre de Noves Oportunitats de Girona, la valoració del projecte és molt positiva, i es preveu continuar la col·laboració amb la Fundació Kreas i diferents empreses de la indústria alimentària a Olot, Riudellots de la Selva i Vilamalla. L'objectiu principal de la col·laboració és que els joves, a través de la formació dual, puguin retornar al sistema educatiu i professionalitzar-se al món laboral, dins l'àmbit de la indústria alimentària.