El Consell General d'Economistes manté que la caiguda de l'economia espanyola se situarà en l'11,2% aquest 2020, juntament amb una taxa d'atur d'entre el 20% i el 22%, sempre i quan els ERTO es prorroguin almenys fins a final d'any. En un comunicat, l'organisme continua amb una previsió de dèficit d'entre el 12% i el 15% i d'un deute públic al voltant del 120% i el 125%. A més, adverteix que la recuperació esperada a partir d'aquest tercer trimestre s'està veient amenaçada pels rebrots de pandèmia arreu de l'Estat i que es podrien accentuar amb la tornada a l'escola i la "manca de mesures homogènies a les diferents comunitats autònomes que generen incertesa".

Pel Consell General d'Economistes, la moderada reactivació després de la finalització de l'estat d'alarma no està sent "suficient" per compensar les pèrdues patides per determinats sectors, com en l'oci, la cultura i el comerç, entre d'altres, durant el confinament. L'entitat recorda també com el Banc d'Espanya suggeria en un document publicat el passat 25 d'agost la necessitat d'augmentar la capacitat per fer rastrejos i detectar casos positius per contenir focus de contagi i evitar conseqüències econòmiques més greus associades a les mesures de confinament.

"El cessament de les activitats no essencials durant els primers dies d'abril hauria mitigat la propagació de la pandèmia a curt termini però l'impacte econòmic, en termes de destrucció de d'ocupació, hauria estat també significatiu", afegeix el CGE.

Davant la finalització dels ERTO, el CGE avisa que moltes empreses no podran reiniciar la seva activitat i per tant s'espera un increment de la taxa d'atur en un context en què el 95% del teixit productiu espanyol està format per pimes. De fet, recorda que moltes activitats no essencials relacionades amb l'hostaleria el comerç i els centres d'oci ja no han obert les seves portes per a baixa demanda i que per exemple algunes aerolínies no poden mantenir la seva estructura i ja estan fent acomiadaments i valorant si demanar un rescat.

Reclama l'aprovació urgent de nous pressupostos

D'altra banda, el CGE subratlla que els actuals pressupostos són els aprovats el 2018 i elaborats en base a una realitat econòmica "radicalment diferent", amb un deute del 98,4% i un dèficit del 2,5%, en contrast amb la situació actual, amb un deute del 116% i un dèficit de l'11,7% fins arribar a finals d'any al voltant del 122% i el 12-15%, respectivament, d'acord amb les previsions del CGE. Per això, l'organisme afirma que és "indispensable i urgent" l'aprovació d'uns nous comptes adaptats a la situació actual -amb un descens del 50% dels ingressos en concepte d'IVA i un augment de la despesa sanitària-, i que estiguin consensuats entre la majoria de grups polítics.