El Departament d'Educació destinarà 23,2 MEUR en ajuts per a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) que presten el servei de menjador escolar en centres educatius de titularitat de la Generalitat. Els ajuts també es dirigeixen a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar el servei. L'objectiu és compensar els danys i perjudicis que hagin patit pel tancament dels menjadors escolars a causa de la Covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres la resolució de la convocatòria d'aquestes prestacions.

Podran participar en aquesta convocatòria les associacions de mares i pares que prestin de forma directa el servei de menjador en centres titularitat de la Generalitat, també els que estiguin gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona. També hi podran participar les empreses o entitats que prestin el servei de menjador directament, contractades per les associacions. En el cas que les associacions hagin contractat el servei de monitoratge i de cuina per separat, hauran de sol·licitar els ajuts i indemnitzar les empreses contractades.

Totes elles podran presentar les sol·licituds i la documentació durant els 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC. Un cop revisades totes les sol·licituds, i després de comprovar que es compleixin els requisits, es dictarà i notificarà la resolució d'atorgament o denegació de les prestacions en el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En els vint dies posteriors a partir d'aquesta notificació s'abonaran els ajuts.