A partir d’avui, s’obre la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Figueres a entitats comercials que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès social durant el 2020. La quantitat que es destina a la convocatòria és de 50.000 euros.

Es poden presentar sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, en el termini de 15 dies naturals a partir d’avui. Podran ser objecte de subvenció d'aquest àmbit aquells projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin entre les seves finalitats les següents:

 • Potenciació de la dinamització comercial de la ciutat.
 • Foment de projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat.
 • Promoció del comerç de la ciutat mitjançant campanyes de comunicació i difusió de l'oferta comercial.
 • Promoció del comerç de la ciutat mitjançant campanyes i accions de comunicació digital i innovació comercial.
 • Promoció del comerç de la ciutat mitjançant campanyes i accions de fidelització i difusió.
 • Realització de campanyes d'atracció turística i esdeveniments de destí.· Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives comercials.
 • Transformació de l'àrea comercial en un centre comercial cívic d'oci al servei dels ciutadans de Figueres.
 • Potenciació del coneixement extern i de la imatge de la ciutat pel seu comerç.
 • Impuls de propostes singulars de caràcter extraordinari d'interès per al comerç de la ciutat.
 • Realització d'activitats conjuntes entre associacions que fomentin la promoció comercial de la ciutat.
 • Realització d'accions de sensibilització comercial entre la ciutadania.
 • Organització d'accions formatives obertes a tot el teixit comercial.
 • Impuls d'accions i projectes que tinguin com a objecte el foment de la participació ciutadana relacionada amb el sector comercial.