Amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, que ha suposat una aturada de l'activitat econòmica de dos dels principals sectors del municipi -comerç i restauració-, l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses va iniciar el mes de maig l'elaboració d'un "Pla de xoc per al sector comerç i restauració per fer front a l'impacte de la COVID-19".

L'estudi ha estat encarregat a una empresa especialitzada i ha comportat un treball conjunt durant els mesos de maig i juny entre professionals i empresaris dels dos sectors i l'administració municipal. Al llarg d'aquestes setmanes, s'han mantingut diverses reunions i s'han creat taules de treball mixt entre establiments dels sectors afectats i l'Ajuntament de Roses, guiades i amb l'assessorament de J3B3 Economics.

Fruit d'aquest treball el "Pla de xoc pel sector comerç i restauració per fer front a l'impacte de la COVID-19" preveu 15 accions que s'estructuren en tres fases: Fase I Urgència, Fase II Prioritària, Fase III Importància.

Els objectius de la Fase I, que abarca els mesos de juny a agost, són garantir la seguretat tant en la via pública com en l'interior dels establiments i propiciar una obertura gradual dels negocis efectiva. La Fase II (setembre-novembre), es dirigirà a propiciar al màxim el consum intern i a la promoció de la digitalització dels negocis, mentre que la darrera fase, prevista per al període de desembre i gener, preveu les accions necessàries en cas de nous escenaris de Covid i contextos de confinament i tancaments obligatoris.

El pla recull, entre d'altres aspectes, mesures de seguretat i control a aplicar durant la gestió de la crisi sanitària, ajuts, campanyes promocionals, vies informació amb l'empresariat, mesures fiscals, assessorament per a la digitalització dels negocis, o estimular el teletreball.