05 de maig de 2020
05.05.2020
L'Empordà
IRPF 2019

Despeses deduïbles en la declaració de la Renda

Hi ha diferents conceptes que poden proporcionar beneficis

04.05.2020 | 19:42
La campanya de Renda està en plena vigència.

 La Campanya de la Renda per a la declaració de l'IRPF 2019 va arrencar el dia 1 d'abril passat. Dos dies més tard, el divendres 3 d'abril, els contribuents van començar a rebre les seves devolucions en els casos que corresponguessin. En aquest sentit, prop del 70% de les declaracions surten a retornar, segons l'Agència Tributària, i les que surten a ingressar només es comencen a pagar a final de Campanya, al mes de juny.

Per a poder afrontar amb garanties la vostra declaració, per a no tenir ensurts sempre és aconsellable que us poseu en mans d'assessories professionals de proximitat.

Hi ha diferents conceptes de despeses deduïbles que poden proporcionar beneficis en la declaració de la renda. Gran part dels contribuents s'acullen a les diferents desgravacions, tant de caràcter general com deduccions autonòmiques. El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha, ha recordat recentment algunes deduccions que se solen oblidar i de les quals es poden obtenir beneficis:

Les quotes sindicals i les abonades als col·legis oficials en cas que la col·legiació sigui obligatòria per a treballar.

Les despeses en advocats en cas d'haver-nos de defensar enfront de l'empresa.

Les despeses que pugui originar la mobilitat geogràfica en casos que un aturat accepti un lloc de treball que l'obligui a canviar de residència habitual.

El lloguer d'habitatge habitual per a tots aquells que tinguin contractes signats amb anterioritat a l'1 de gener del 2015, que ja s'hagin deduït abans per aquest concepte, i sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

Però a més de la deducció estatal, algunes comunitats autònomes també tenen establertes deduccions al lloguer amb altres requisits específics, entre elles Catalunya, la qual cosa cal tenir en compte.

Les despeses destinades a l'adquisició d'habitatge habitual per a aquells que la van comprar o que van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013 sempre que s'hagin deduït per aquestes despeses en la renda de 2012 o anys anteriors.

Les aportacions a partits polítics donen dret a una deducció del 20% de les quotes d'afiliació.

Novetats d'enguany

Entre les novetats d'enguany de l'esborrany de la Renda hi ha una simplificació notable respecte al model d'anys anteriors de la identificació del domicili fiscal del contribuent.

Una altra novetat important és la millora l'hora d'omplir dels rendiments de capital immobiliari i d'activitats econòmiques en estimació directa. S'ha consolidat en un únic apartat tota la informació relacionada amb els immobles dels quals és titular el contribuent, sigui com a propietari o usufructuari.

Carlos Cruzado, president de Gestha, explica que en relació amb la Campanya de Renda 2019, cal destacar com a novetat la que es refereix a la del llindar a partir del qual cal presentar la declaració, «quan hi ha més d'un pagador, que aquest any s'eleva als 14.000 euros, i 22.000 sent un sol pagador».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook