Unió de Pagesos demana al Ministeri d'Agricultura que es comprometi a posar en marxa la verema en verd per a una superfície mínima del 30% a Catalunya i amb un pressupost suficient. Al mateix temps, li reclama que cobreixi el 50% del valor del raïm destruït, més el cost de l'eliminació. Són les mesures "urgents" que el sindicat posa damunt la taula per combatre la crisi del sector, derivada de la crisi sanitària del coronavirus. En paral·lel, el sindicat agrícola està a l'espera que la Comissió Europea concreti mesures per al sector i aprovi flexibilitzar les ja existents en el marc del Pla de Suport Vitivinícola Espanyol (PASVE).

En un comunicat, el sindicat defensa la verema en verd com "la mesura que més pot contribuir a eliminar des de l'origen els excedents de producció, abans que es converteixin en vi i calgui aplicar altres mesures que no beneficiaran directament els viticultors". Unió de Pagesos recorda que seria una opció voluntària per als viticultors, que eliminarien el raïm de determinades parcel·les sense madurar, per evitar els excedents abans que es produeixin. UP posa l'exemple d'Itàlia, que aplica aquesta mesura des de fa més de deu anys, de forma regionalitzada.

El sindicat recorda que el Ministeri d'Agricultura té establert un sistema de càlcul de la prima de la verema en verd que només cobreix el 25% del valor del raïm destruït, quan el màxim que permet ara la Unió Europea és del 50%, com aplica Itàlia. En aquest sentit, el sindicat reclama al Ministeri que modifiqui la llei i estableixi un import d'ajut que cobreixi el 50% del valor de la collita. La intenció és arribar a entre 2.500 a i 3.500 euros per hectàrea, segons els rendiments de les parcel·les i preus mitjans de la zona dels darrers anys.

Unió de Pagesos també demana que el pressupost previst pel PASVE a l'Estat espanyol aquest 2020 -210,332 MEUR-, s'esgoti del tot i no s'executi la despesa en anys posteriors. Subratllen que el sector necessita "ara" les ajudes, "i més tenint en compte que la Unió Europea preveu aprovar la flexibilització de l'ús de les mesures dels programes", afegeixen.

El sindicat reclama que tot el pressupost que enguany no podrà ser executat a les mesures de promoció a països tercers -50 MEUR-, a inversions -56 MEUR i a reestructuració -72,53 MEUR-, es destini a l'aplicació de la verema en verd. En aquest sentit, demana que a Catalunya s'hi pugui arribar a acollir una superfície suficient, que s'hi puguin encabir les parcel·les que vulguin els viticultors.

Finalment, el sindicat també demana al ministre d'Agricultura, Luis Planas, a través d'Unió d'Unions, que aprovi la destil·lació de crisi amb fons propis i amb destí per alcohol d'ús sanitari. Unió de Pagesos considera que aquesta mesura ha de comportar un ajut suficient del Ministeri als destil·ladors, de manera que el preu de compra del vi per destil·lar sigui prou elevat "per no enfonsar el preu del vi amb denominació d'origen o amb indicació geogràfica protegida".

Amb tot, UP també apunta que "caldrà estar amatents" a les mesures que França, Itàlia i el Govern espanyol demanen a la Unió Europea com ara destil·lació de crisi amb fons comunitaris i el possible emmagatzematge privat.