Catalunya ha registrat fins aquest dilluns 92.454 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 678.700 persones treballadores, segons les dades actualitzades del Departament de Treball, Afers Socials i Família. En 24 hores, per tant, el nombre d'empreses afectades ha crescut en 72 mentre que la xifra de treballadors ho ha fet en 335. Per tipologia d'expedient, el 94,7% són per ERTO de força major i afecten el 87,1% dels treballadors. Barcelona és la demarcació que presenta més expedients, amb 67.295 i 532.935 persones afectades; seguit de les comarques gironines, amb 10.418 i 65.651 treballadors; i de les comarques de Lleida, amb 5.517 expedients i 41.954 persones afectades.

D'altra banda, a les comarques de Tarragona s'han presentat 7.362 expedients amb 41.954 afectats i per últim, a les Terres de l'Ebre, 2.222 ERTO i 9.076 treballadors.

Del total d'expedients, 75.589 pertanyen al sector serveis, amb 486.085 afectats; seguits de la indústria, amb 7.567 expedients i 128.909 afectats, i de la construcció, amb 7.445 ERTO i 44.100 persones. En quart lloc, en el sector de l'agricultura s'han presentat 673 expedients per a 3.872 treballadors i en 1.125 no s'especifica la categoria (15.462 persones).

Les divisions amb més ERTO són les de serveis de menjar i begudes (18.742 expedients i 107.339 persones afectades), seguit dels comerços al detall, amb 12.305 expedients i 55.186 persones. En la categoria d'altres, consten 6.763 expedients i 18.298 persones afectades.

Per territoris, el Barcelonès és la comarca que agrupa més expedients de regulació temporal d'ocupació, amb 30.463 que afecten 231.618 persones; seguit del Vallès Occidental, amb 9.858 expedients i 86.780 afectats; i el Baix Llobregat, amb 8.675 expedients i 91.610 afectats.