07 de abril de 2020
07.04.2020
L'Empordà
TAX ASSESSORIA D'EMPRESES

Resol els dubtes laborals a causa de la Covid-19

A TAX poden oferir un assessorament personalitzat de quina és la millor solució per a cada empresa

06.04.2020 | 19:30
TAX explica quines són les activitats laborals essencials i qui pot seguir treballant

TAX assessoria d'empreses ofereix respostes a les preguntes que sorgeixen a empreses, treballadors i autònoms durant l'estat d'alarma decretat per la crisi de la Covid-19.

Què pot fer un empresari si ha de tancar durant l'estat d'alarma?

Hi ha tres opcions; d'una banda, l'empresa pot presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO), per força major, destinat a les empreses que el govern ha indicat que no poden estar obertes, com ara hostaleria. Per a saber les activitats, s'ha publicat un llistat que ens podeu consultar. Si l'activitat no està en aquest llistat, i si des de TAX considerem que es pot justificar l'ERTO per força major, el presentarem. L'avantatge és que l'empresa s'estalvia pagar la cotització a la Seguretat Social dels seus treballadors durant l'Estat d'Alarma, que ara es preveu fins al dia 11 d'abril. La segona opció és presentar un ERTO ordinari per causes econòmiques, organitzatives o productives. El recomanem per a aquelles empreses que el Govern no ha inclòs en el llistat d'activitats que es considera que són essencials i que no es pugui justificar la força major. Per exemple, una agència de publicitat, que encara que li hagi baixat la feina i tingui una causa econòmica per presentar un ERTO, no l'han obligat a tancar. L'empresa haurà de pagar seguretat social dels seus treballadors. Per últim, pot acordar altres mesures amb els seus treballadors com el permís retribuït, vacances o el permís no retribuït (pactat). També des de TAX podem oferir un assessorament personalitzat de quina és la millor solució per a cada empresa.

A quines ajudes poden accedir els autònoms?

Fins ara s'ha publicat dues ajudes: una de l'Estat i l'altra de la Generalitat. D'una banda, l'Estat ofereix una prestació extraordinària per cessament d'activitat. Es tracta de treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera sobtada o quan la facturació, en el mes que sol·licita la prestació, es vegi reduïda, com a mínim en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior. Per a sol·licitar aquesta prestació de l'Estat, s'ha d'estar afiliat i donat d'alta com a autònom en el moment de la declaració de l'Estat d'Alarma, si l'activitat no està a les activitats forçades a tancar, cal acreditar la reducció de com a mínim el 75% de la facturació, i estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Pel que fa a l'ajuda de la Generalitat de Catalunya, va destinada als autònoms donats d'alta, i s'ha aprovat una partida pressupostària de 7,5 milions d'euros per a l'ajuda, fins a exhaurir-ne els fons. En aquest cas, també s'ha d'estar afiliat i donat d'alta com a autònom en el moment de la declaració de l'Estat d'Alarma i que la teva activitat estigui recollida al llistat d'activitats forçades a tancar. A més d'aquests requisits, cal justificar una reducció dràstica d'ingressos, que tinguis el domicili fiscal a Catalunya, que no tinguis altres fonts d'ingressos i que puguis demostrar una baixada d'ingressos de la facturació de març 2020 respecte a la facturació del mateix mes del 2019.

Si l'empresa aplica un ERTO per força major, està obligada a mantenir la feina dels treballadors durant sis mesos?

Sí, en el Reial Decret s'indica que hi ha d'haver el compromís de l'empresa de mantenir la feina durant sis mesos des de la data en què es reprengui l'activitat.

Una empresa pot presentar al mateix temps un ERTO per força major i un ERO per causes productives?

No, es podria considerar frau. Tot i això hi ha una excepció. Imaginem-nos un restaurant, tancat per llei, però que pot oferir servei a domicili. Aquí podria presentar un ERTO per força major pels treballadors que servien al restaurant i un ERTO per causes productives pel servei a domicili. És el cas de Burger King.

Amb totes les mesures decretades, puc anar a treballar??

Es va publicar un nou Reial Decret, on s'estableix que fins al 9 d'abril només poden anar a treballar les activitats considerades essencials: alimentació, seguretat, premsa, banca, assegurances, assessoria, etc. Cal consultar el llistat o contactar-nos per a rebre la informació i contrastar la seva activitat amb les que figuren en el llistat. En qualsevol cas els treballadors han de portar un certificat oficial de desplaçament que pot ser requerit per l'autoritat. En un principi es va dir que els autònoms que no fossin d'activitats essencials no podien anar a treballar però, ara com ara, tots els autònoms poden desenvolupar la seva activitat.

Què és el permís retribuït que va publicar el Govern??

Els treballadors per compte d'altri que no treballin a les activitats essencials determinades pel Govern en el llistat publicat, gaudiran d'un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril del 2020, ambdós inclosos. A més, conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost en cas d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi el salari base i els complements salarials, i també hauran de pactar amb l'empresa com recuperar totes aquestes hores abans del 31 de desembre d'aquest mateix any.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook