La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha proposat al govern espanyol rebaixar a la meitat els lloguers dels locals comercials mentre duri l'estat d'alarma, perquè existeixi una distribució "equitativa" entre les parts dels "danys" provocats per força major.

Les parts haurien de negociar la quantitat i els terminis per fer front al pagament de la renda no exonerada un cop finalitzés l'estat d'alarma. El departament jurídic de la confederació al·lega que la suspensió de l'activitat del negoci exonera l'inquilí de pagar la renda. Per això, considera que els arrendataris haurien de pagar només el lloguer del període entre l'1 i el 14 de març.

"Els autònoms, especialment aquells que han vist suspeses les activitats, necessiten que s'implementin mesures complementàries a les ajudes aprovades pel govern espanyol per poder afrontar amb mínimes garanties la situació excepcional en la qual ens trobem", ha assegurat el president de la confederació, Eduardo Abad, en un comunicat.