El govern espanyol estableix que tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) provocats per la crisi del coronavirus s'acabin un cop finalitzi l'estat d'alarma. La mesura s'inclou en el Reial Decret llei de mesures complementàries en l'àmbit laboral, aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres i publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En la llei també es recull l'encariment dels acomiadaments pel coronavirus, ja que passen a ser considerats improcedents, i l'obligació de no extingir els contractes temporals. En la disposició addicional primera es limita la durada màxima dels ERTO a l'estat d'alarma, tant als expedients que tinguin resolució expressa com els resolts per silenci administratiu.

"La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada [...] no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament", resa l'article 2 del Decret llei.

Aquest article no implica la prohibició d'acomiadar treballadors pel coronavirus, com va anunciar aquest divendres la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

En canvi, la nova llei estableix que tots els acomiadaments produïts per l'expansió de la pandèmia seran considerats improcedents. En aquest cas, les empreses hauran de pagar a l'empleat 33 dies per any treballat, en lloc dels 20 establerts en els casos d'acomiadaments procedents

En referència als ERTO, el 17 de març, el govern espanyol va aprovar un paquet de mesures per intentar pal·liar els efectes del coronavirus en el mercat laboral. Entre aquestes, es considerava tots els expedients provocats per la crisi del coronavirus com de força major, una modalitat que permet una tramitació més àgil.

Aquest divendres 58.843 empreses havien presentat un d'aquests expedients a Catalunya, amb una afectació a 460.000 treballadors. En els últims cinc dies s'han doblat el nombre de companyies i empleats afectats, que han superat el llindar de 390.000 aturats que hi havia al febrer a Catalunya.