El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya va baixar un 2,4% al febrer en l'inici de la crisi del coronavirus, amb l'arribada dels primers casos a Europa. Segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el total de pernoctacions hoteleres ha estat de 2.394.526 davant de les 2.452.976 del segon mes de l'any 2019, cosa que suposa un descens de 58.451 nits d'hotel.

A Barcelona ciutat, la caiguda entre els visitants estrangers ha estat més que evident amb un 6,2% menys de pernoctacions arran de la cancel·lació del MWC 2020. En xifres concretes, l'any 2019 hi va haver 1.211.981 pernoctacions d'estrangers al febrer a la capital catalana, mentre que enguany només han sumat 1.141.494.+6,8% de pernoctacions a Espanya al febrer

Pel que fa a pernoctacions de residents a Espanya a Barcelona ciutat, la xifra sí que ha augmentat en el transcurs d'un any passant de les 214.070 del febrer del 2019 a les 216.765 del febrer del 2020. A nivell de l'estat espanyol, les pernoctacions hoteleres al febrer han augmentat un considerable 6,8% amb un total de 17,7 milions. Les pernoctacions de viatgers residents a Espanya s'incrementen un 9,8% mentre que les dels no residents un 4,8%. Segons detalla l'INE, en el total dels dos primers mesos del 2020 les pernoctacions a Espanya han pujat un 4,9% respecte al mateix període de l'any anterior, encara sense notar els efectes de la crisi mundial per la covid-19.

Andalusia, Madrid i el País Valencià són els destins principals dels viatgers residents a Espanya al febrer, mentre que el destí preferit per als estrangers continua essent les Canàries (46,4% del total), amb Catalunya en segona posició (14,8% -una xifra però que baixa un 6,3% en comparació al 2019-) i Andalusia en tercer (13,9%). Pel que fa al grau d'ocupació hotelera al febrer, Catalunya s'ha situat al 47%, per sota de la mitjana espanyola del 51%. Per zones turístiques, la Gomera ha tingut el major grau d'ocupació de places (79%) i la major ocupació en cap de setmana (82,3%). Els punts turístics amb més pernoctacions són Madrid, Barcelona i la localitat canària de Sant Bartolomé de Tirajana.

Finalment, i pel que a les pernoctacions segons el país d'origen, destacar que els viatgers procedents del Regne Unit i Alemanya han concentrat el 23% i el 17% del total al febrer. En paral·lel, s'ha notat una baixada dels viatgers procedents d'Itàlia i pel que fa les variacions entre gener i febrer del 2020 la xifra més destacada és l'espectacular descens del 53,6% del turisme procedent de la Xina, un país immers de ple en la crisi del coronavirus.