La inscripció de finques al registre de la propietat va caure un 23,2% al gener a Catalunya, fins a 24.924 immobles. D'aquests, 7.179 operacions van correspondre a compravendes d'habitatges, un 10,4% menys que la xifra registrada el primer mes de l'any passat. A l'Estat, el nombre de finques transmeses inscrites en el registre de la propietat es van situar en 184.688, un 7,7% menys en termes interanuals. Per la seva banda, la xifra de compravendes d'habitatges va caure un 2,6%, fins a 46.927 pisos. Canàries, Múrcia i Andalusia són les comunitats autònomes que presenten els majors increments anuals en el nombre de compravendes, d'un 60,5%, un 16,9% i un 6,2%, respectivament.