Cada vegada es fa més difícil entre les indústries alimentàries incorporar personal tècnic i operaris qualificats. Per contra, les exigències de qualitat i seguretat alimentària fa que qualsevol professional que vulgui treballar en el sector necessiti rebre una formació tècnica adequada al lloc de treball.

Costa Brava Mediterranean Foods / Grup Cañigueral s'incorpora al programa KREAS de formació 100% dual. Aquest programa permetrà a joves d'entre 18 i 25 anys que vulguin formar-se i treballar en el sector obtenir un certificat de professionalitat en indústries alimentàries amb especialització en sala de desfer.

Més concretament, el programa proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris en el sacrifici, feinejat i desfet d'animals i les operacions auxiliars de la indústria alimentària com, per exemple, la preparació de matèries primeres, la utilització d'equips i maneig d'instal·lacions per a l'elaboració de productes alimentaris, l'envasament i empaquetament, o la manipulació de càrregues en carretons elevadors.

El programa té una durada d'un any, temps en el qual els joves disposaran d'un contracte laboral retribuït per part de l'empresa i comptaran també amb el suport tutorial específic per part de Start Noves Oportuntiats (Centre de Noves Oportunitats de Girona).

La primera promoció, amb prop d'una vintenta d'alumnes, ha començat aquesta setmana amb la part teòrica de la formació a les mateixes instal·lacions que Costa Brava Mediterranean Foods té a Vilamalla. Fins a mitjans d'abril els alumnes combinaran a diari 4 hores de formació en el lloc de treball amb 4 hores de formació teòrica a l'aula.

Finalitzat aquest període passaran a fer 8 hores de treball efectiu fins a la finalització del contracte de formació i aprenentatge. Finalitzat aquest període, l'empresa té la ferma voluntat d'incorporar tots aquells alumnes que superin el programa de forma satisfactòria.