La Generalitat de Catalunya ja ha obert el període perquè les persones treballadores desocupades que realitzen cursos de formació ocupacional i que no reben ni prestacions ni subsidis d'atur puguin rebre diferents ajuts. Hi ha temps fins al 27 de novembre de 2020 per demanar-ho i l'import màxim dels ajuts i beques per persona i any és de 3.000 euros.

Per una banda, es faciliten ajuts per a qui faci la formació en un municipi diferent on es resideix que es determina segons la distància. Si hi ha com a mínim, 15 km, es dona un ajut al transport; si la formació és de matí i tarda i es fa, com a mínim, a 50 km, es dona un ajut de manutenció; i, quan hi ha, com a mínim, 200 km i la xarxa de transport no cobreix els desplaçaments abans i després de les classes, s'ofereix un ajut d'allotjament i manutenció.

Per una altra banda, hi ha un ajut de conciliació destinat a persones que han de tenir cura d'un o més fills menors de sis anys o familiars dependents fins a segon grau. I una beca d'assistència per a persones amb un grau mínim de discapacitat reconeguda del 33%, no compatible amb els ajuts.