La Fundació Salut Empordà (FSE) i Emporhotel, l'empresa de serveis hotelers de l'entitat, han contractat, des del 2015, 15 persones en el marc del programa ocupacional Treball als barris, una iniciativa que impulsa l'Ajuntament de Figueres a través de l'Àrea de Promoció Econòmica i que dona resposta global en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic de la ciutat. Actualment, sis d'aquests treballadors encara segueixen vinculats a l'entitat. La responsable d'hoteleria d'Emporhotel, Elena Bonet, va participar en la jornada de cloenda de Treball als barris d'enguany, explicant els beneficis d'aquesta mena d'iniciatives per a les empreses de la comarca. La valoració d'aquests cinc anys de cooperació que fa la FSE és «molt positiva», ja que, d'una banda, li permet fer una contribució social, d'acord amb els principis de Responsabilitat Social de l'entitat; i, de l'altra, aquest programa facilita la contractació de nou personal en un sector complicat com és el de l'hoteleria, per les característiques pròpies dels llocs de feina que s'ofereixen. Cal tenir en compte que actualment Emporhotel ocupa un centenar de persones, entre fixes i temporals, per cobrir llocs de feina molt diferents pel que fa a tasques, categories i horaris.

La participació a Treball als barris al llarg d'aquests cinc anys s'ha fet de diferents maneres: mitjançant convenis de pràctiques, amb la contractació directa de personal i amb la cessió d'espais per a la formació dels participants al programa. L'última col·laboració de l'entitat ha estat aquest any, cedint les instal·lacions i el material necessari perquè es poguessin dur a terme les pràctiques del Curs de neteja hospitalària.

De cara al 2020, si el Servei d'Ocupació de Catalunya hi dona el vistiplau, la intenció de la FSE i Emporhotel és fer un pas més en la vinculació amb aquest curs: que el personal de l'entitat imparteixi la docència de manera que, un cop els alumnes acabin les pràctiques, se'ls pugui incorporar directament a la plantilla, si s'escau.