Adif i Adif AV han rebut ofertes d'un total de quatre empreses per competir en la prestació de serveis ferroviaris d'alta velocitat a partir del desembre del 2020, Renfe entre elles. Després de tancar-se el període de sol·licituds, aquest dijous, Adif i Adif AV iniciaran un procés d'anàlisi de les ofertes presentades per valorar el seu compliment administratiu, la capacitat financera i tècnica i la compatibilitat entre les sol·licituds. Finalment, es preveu que el desembre es determini les empreses adjudicatàries, en un fet que suposarà trencar el monopoli actual de Renfe, i que els acords se signin abans del 15 de març del 2020, prèvia aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El repartiment entre els adjudicataris es farà segons tres paquets de diferents capacitats operatives, un sistema que permetrà que al sector de l'alta velocitat concorrin almenys tres empreses.

Renfe fa mesos que es prepara per a aquest escenari, i té moltes probabilitats d'aconseguir el paquet més gran, tant pels recursos operatius dels quals disposa com per l'experiència en la gestió.

L'abril passat, per exemple, la companyia anunciava que preveia començar a operar un AVE 'low cost' durant la Setmana Santa del 2020, mesos abans de la liberalització del sector de l'alta velocitat a l'Estat. L'objectiu del govern espanyol -en un projecte iniciat en etapa de Mariano Rajoy- és reduir entre un 20 i un 25% els preus de l'AVE convencional.

Per a Adif, les ofertes presentades en aquest procés de "liberalització" de la Xarxa Ferroviària d'Interès General representen un objectiu de "gran rellevància" assolit en l'àmbit europeu "pel gran número de candidats i el seu interès per utilitzar la xarxa d'alta velocitat espanyola.

Adif considera que la incorporació de noves empreses al sector de prestació de serveis ferroviaris afavorirà un ús més "intensiu i eficient" de la xarxa i, en conseqüència, una major "sostenibilitat" de tot el sistema ferroviari.