Denty, situat al c. Nou, 143, de Figueres, ofereix a tots els subscriptors del Setmanari de l'Alt Empordà una primera visita més una neteja bucal gratuïta. Per a més información truqueu al tel. 872 029 332.