Complementar la pensió és cada dia una necessitat més gran. Ho és no només perquè els requisits per aconseguir la totalitat de la pensió (de l'edat a anys cotitzats) siguin cada vegada més grans i que presumiblement el seu import en relació amb cotitzat sigui també inferior. També ho és pels canvis en la qualitat de vida. Vivim més i millor i es necessiten més recursos econòmics per poder gaudir de més opcions d'oci i temps lliure.

Les alternatives financeres per aconseguir complementar la pensió són moltes. Qualsevol instrument d'estalvi és vàlid per aconseguir capital o una renda. És cert que els específics per a aquest fi, com els plans de pensions, ens ofereixen alguns avantatges en aquest procés d'estalvi com són el seu benefici fiscal de poder restar de la nostra base imposable de treball fins a 8.000 euros en aportacions.

Però arribat al punt d'aconseguir aquest estalvi, hem de prendre una decisió transcendental: com cobrar-lo. Les alternatives són tres. D'una banda, poder gaudir de tot el capital, una forma a priori còmoda i desitjable, però amb un clar punt en contra és clar, la fiscalitat. En un sistema fiscal progressiu, com més es cobri més impostos pagues i així passa amb els plans de pensions els rendiments s'equiparan a guanys de treball.

Per disminuir aquest impacte fiscal podem cobrar-de forma periòdica, com a renda. En aquest cas podem optar per dues alternatives. La primera, la renda periòdica, té un punt en contra és clar, en tenir una data de finalització prefixada i que visquem molt de temps després de la seva finalització. Això no passa amb les rendes vitalícies, les quals a més ofereixen en alguns casos beneficis fiscals.

Els avantatges de la renda vitalícia

Les rendes vitalícies es constitueixen a través d'una assegurança de vida-estalvi que garanteix el cobrament d'un pagament periòdic al llarg de tota la vida. Podem convertir en renda vitalícia qualsevol capital a través d'un pagament únic provinent de qualsevol font d'ingressos, tot i que també hi ha la possibilitat que constituïm la renda vitalícia amb aportacions periòdiques.

La quantitat que cobraràs dependrà d'una sèrie de punts. El primer és el capital que aportis, com més alt, més gran serà l'aportació. Però també és important el tipus d'interès que s'aplica a aquesta renda i que va remunerant al capital pendent de lliurament. Com més alta sigui la taxa, s'incrementarà l'import a rebre.

Si el cobrament de renda vitalícia procedeix d'un capital constituït per un pla de pensions o un producte anàleg, no té avantatges fiscals addicionals si es cobra en forma de renda vitalícia ja que ja va tenir beneficis en les aportacions. Els pagaments se sumaran a la resta dels rendiments de treball i tributaran al tipus impositiu que sumi la totalitat d'aquests ingressos.

Però en la resta dels casos, hi ha una important reducció segons l'edat. Si tenim en compte que els pagaments inferiors a 6.000 euros el tipus impositiu és del 19%, per a un pagament de 500 euros mensuals el pagament d'impostos es reduiria dràsticament.

Que aquests beneficis siguin majors com més gran sigui el beneficiari és un clar indicatiu que aquesta forma de pagament és ideal com a complement per a la jubilació.

La importància d'estalviar de manera anticipada

Però per arribar a aquest punt, cobrar de forma perpètua 500 euros al mes un cop assolida la jubilació, cal constituir un capital important. En concret, i prenent com a referència un tipus d'interès de l'1,5% des del començament del lliurament d'aquesta renda caldria aconseguir 86.596,80 euros.

Aquesta quantitat la podem aconseguir, per exemple, venent un segon habitatge. Hi ha una exempció fiscal a la Declaració de la Renda pel guany en la venda de l'habitatge no habitual per a majors de 65 anys que després reinverteixin aquests diners en contractar una renda vitalícia. Però són molts els que no tenen aquesta possibilitat i per això han de constituir-ho a base d'estalviar.

Per a tots, el punt clau està en començar estalviar de forma primerenca i, si no tens aversió al risc, no necessites aquests diners i a més no t'importa tenir pèrdues alguns anys darrere d'un major benefici global pots invertir, especialment en els primers anys, en actius de més risc i rendibilitat amb els quals aconseguir un major benefici.

Si la inversió aconsegueix una rendibilitat del 1,5% caldrà aportar 238,08 euros tots els mesos durant 25 anys. Però si la inversió aconsegueix una rendibilitat del 3,5%, la quota mensual es redueix fins als 180,95 euros. Aquest esforç menor es reflecteix en el fet que en el primer cas del total del capital aconseguit 15.171 euros són beneficis i en el segon es multiplica un 113% fins als 32.310 euros.

En definitiva, una renda vitalícia pot ser un bon complement per a la jubilació, però per aconseguir majors pagaments és important que comencem a estalviar aviat, ja que podrem fer menys aportacions i triar inversions amb les quals aconseguir major rendibilitat.

Antonio Gallardo és analista d'iAhorro.