La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, segons les dades obtingudes dels agremiats de les onze associacions membres de l’entitat, destaca que les dades de l’ocupació hotelera durant el mes d’agost "han cobert les expectatives" del sector i que es preveu un setembre similar a l’any passat amb una millor ocupació en la primera quinzena.

L’ocupació hotelera durant el mes de d’agost al litoral gironí ha estat del 86% a la comarca de l’Alt Empordà, del 91% a la zona de la Costa Brava Centre i del 93% a la Costa Brava Sud.

Pel que fa a la ciutat de Girona i a les seves rodalies l’ocupació ha estat del 87%, a l’interior de la comarca de la Selva del 74% i a la Garrotxa del 79%. Respecte a les comarques del Pirineu de Girona, el Ripollès ha tingut una ocupació del 73% i la Cerdanya del 82%.

Cal destacar, segons la Federació, que en general i durant el mes d’agost, "s’han complert les expectatives pel que fa a l’ocupació". No obstant, alguns establiments de la Costa Brava Sud, amb la majoria de places hoteleres de la província de Girona, concretament dels municipis de Lloret de Mar i Blanes, han destacat que s’han arribat a les xifres d’ocupació gràcies a les ofertes d’última hora. Una estratègia que també s’ha utilitzat a comunitats autònomes com Balears i Canàries, on la capacitat hotelera també és elevada, com en aquestes dues localitats.

Previsió d’ocupació durant el mes de setembre

La previsió d’ocupació del mes de setembre és similar a l’any passat i generalment es preveu que sigui més alta durant la primera quinzena, tot i que a la ciutat de Girona i a les seves rodalies, augura que serà més elevada durant la segona quinzena.

En aquest sentit i a les comarques del litoral gironí, es preveu que l’ocupació de l’Alt Empordà oscil·li entre el 55% i el 60%, a la Costa Brava Centre entre el 70% i el 75% i a la Costa Brava Sud entre el 75% i el 80%.

A la ciutat de Girona i a les seves rodalies es preveu una ocupació entre el 65% i el 70%. A l’interior de la comarca de la Selva i a la Garrotxa l’ocupació oscil·larà entre el 55% i el 60%. I a les zones de muntanya, de les comarques del Ripollès i la Cerdanya, es trobarà entre el 50% i el 55%.

Perfil del turista i mitjana d’estades

El visitant que pernoctarà a la província de Girona durant el mes de setembre estarà representat principalment per parelles de mitjana edat i jubilades, catalanes, franceses i de la resta de l’Estat Espanyol.

Així mateix i en menor nombre, pernoctaran a la província de Girona turistes estrangers del Regne Unit, Rússia - sobretot a la Costa Brava Sud-, Alemanya i Holanda.

Com és habitual la mitjana d’estades serà diferent al litoral gironí que a l’interior de la província de Girona. En aquest sentit, a les zones costaneres la mitjana d’estades oscil·larà entre 4 i 5 dies, i en canvi a Girona ciutat, a les zones d’interior i de muntanya, es trobarà entre 2 i 3 dies.