El percentatge de dones directives en les empreses espanyoles es manté en el 27% per segon any consecutiu i només ha millorat 5 punts des de l'any 2011 ( Grant Thornton, 2018). Només dos de cada deu homes comparteixen al 50% les tasques de la llar (baròmetre del CIS, 2017). Les dones suposen el 55% dels estudiants universitaris, però només un 12% en les carreres de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( Panorama de l'educació 2017, OCDE). Les dades són aclaparadores, per la qual cosa resulta fonamental que les institucions públiques i privades adoptin programes d'igualtat, conciliació i corresponsabilitat per reduir la distància entre dones i homes.

Segons un estudi de McKinsey de 2018, les empreses amb més dones directives tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis. I si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és major (33%). A més, l'estil de lideratge femení, amb un enfocament horitzontal i amb característiques com l'empatia, sensibilitat i cerca del consens, és molt recomanable a les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades d'avui. CaixaBank compta amb un 40,1% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.